Sverige har mest älg i världen

Att svenskt skogsbruk lider av ett hårt älgbetestryck är välkänt. Nu visar en kartläggning att Sverige, tillsammans med Norge, har världens i särklass högsta älgtäthet. Sverige har dubbelt så många älgar som Finland, räknat per miljoner hektar skogsmark.

Normalt räknar man älgtäthet som antalet djur per tusen hektar oavsett vilket typ av mark det handlar om. Men ska man jämföra älgtätheten med andra länder blir antalet älgar per miljoner hektar skogsmark ett bättre mått. Det hävdar Skogforsks Märtha Wallgren, som ligger bakom kartläggningen:

– Älgen är ju vårt mest utpräglade skogsdjur. Skulle man slå ut antalet älgar på ett lands totala areal skulle exempelvis Norge, som har relativt lite skog, få en väldigt låg älgtäthet. Slår man i stället ut Norges älgstam på landets totala skogsareal, där ju älgarna företrädesvis finns, får Norge lika hög älgtäthet som Sverige, säger Märtha Wallgren.

undefined

Märtha Wallgren påpekar att kartläggningen bygger på en grov uppskattning av olika länders älgtäthet. Resultatet skulle bli något annorlunda om det baserades på andra siffror.

– Men antagligen skulle det ändå inte ändra helhetsbilden eftersom Sverige och Norge ligger så högt i topp, säger hon.

Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, tycker att Märtha Wallgens kartläggning visar att vi har blivit fartblinda när det gäller storleken på den svenska älgstammen. Han ser älgbetesskador som en daglig utmaning i Sveaskogs verksamhet. De ekonomiska förlusterna är betydande, både vad gäller tall och olika lövträdslag.

– Vi har över stora områden oacceptabelt höga betesskador till följd av en allt för stor älgstam och det är viktigt att jämföra detta med hur det ser ut i konkurrerande skogsländer. Vi ska inte bara jämföra med hur det har sett ut i Sverige tidigare, säger Herman Sundqvist.

undefined

Enligt Göran Bergqvist, klövviltsamordnare på Svenska Jägareförbundet, är det inget nytt att Sverige har en tät älgstam jämfört med andra länder. Att stammen är relativt svag i exempelvis Alaska, Kanada och Ryssland beror på att rovdjurstrycket är högt i dessa länder, hävdar han.

– Stammarna får aldrig en chans att växa till sig där. En sådan utveckling eftersträvar inte vi, säger han.

undefined

– Sedan 2012 har vi en älgförvaltning där markägarna har bestämmanderätt. 2013 var det samlade målet att skjuta 100 000 älgar och det sköts 95 000, vilket ju är en ganska bra måluppfyllelse. Dessutom visar enkätstudier att markägare och jägare i snitt tycker att älgstammen är på en lagom nivå, säger Göran Bergqvist.