Sverige slipper vika sig om kadmium i konstgödsel

Sverige får behålla sitt EU-undantag för kadmiumhalt i konstgödsel. Det blev klart efter att EU i dag för första gången lyckades komma överens om gemensamma gränsvärden – långt över de svenska.

Fredrick Federley (C) är nöjd med att ha klarat hem det svenska kadmiumundantaget.
Fredrick Federley (C) är nöjd med att ha klarat hem det svenska kadmiumundantaget. FOTO: GUNILLA ANDER

Att den svenska kadmiumnivån även i fortsättningen kommer att ligga lägre än vad EU nu sätter som tillåten nivå är något som EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) argumenterade för under måndagens slutförhandling med EU-kommissionen och EU-länderna i rådet.

– Det som har varit viktigt för oss och våra vänner i bland annat Finland är att se till att de länder som har lägre gränsvärden inte behöver höja dem, och det har vi klarat hem, säger Fredrick Federley till Land Lantbruk.

Lägre nivåer tillåtet

– Vi har dessutom sett till att om man vill gå ännu längre som enskilt land och kunna ha lägre nivåer så får man ha det, fortsätter han.

I över 30 år har EU försökt få till en gemensam reglering för konstgödsel, en gemensam CE-märkning samt bestämmelser för nivåer av andra ämnen som kan finnas i konstgödsel. Till exempel det cancerframkallande ämnet kadmium.

Högst 60 mg kadmium

Dagens uppgörelse innebär att kadmiumhalten i konstgödselgödsel får vara högst 60 mg kadmium per kilo fosforpentoxid, P2O5.

– Det är ju högre än vad vi har de facto i Sverige och vad de svenska gränsvärdena är, konstaterar Fredrick Federley.

Han hade helst sett att beslutet inkluderat en successiv utfasning till först 40 mg och slutligen 20 mg, vilket både EU-parlamentet och EU-kommissionen krävt.

Hårt politiskt motstånd

Flera EU-länder som Frankrike har dock av historiska och politiska skäl varit motståndare till att reducera kadmiumhalterna i konstgödsel. Bland annat därför att det skulle äventyra importen av fosfor från gamla kolonier i Västafrika där dessa naturligt förekommande mineraler är förorenad av mycket höga halter av kadmium. För dessa länder var 60 mg den absoluta gränsen.

– Det blev inte en nedtrappning. I stället blir det en översyn av reglerna, EU-parlamentet hade ju en mycket tuffare position. Men dit nådde vi inte, konstaterar Fredrick Federley.

Tre år för EU-länderna på sig att implementera beslutet. Fyra år därefter görs en översyn som kan leda till en skärpning.

Dagens beslut ska inom kort bekräftas i EU-parlamentets plenum och av rådet.

LÄS MER: LRF Premium – Avgörande första halvår för EU:s bönder

FAKTA: Svenska regler för kadmium i konstgödsel

– I Sverige sätts gränsvärdena för kadmium i konstgödsel på ett annorlunda sätt än i de EU-regler som nu har bestämts, vilket försvårar en jämförelse.

– Den nuvarande svenska förbudsnivån ligger på 100 mg kadmium per kg fosfor, vilket motsvarar lite mer än 40 mg kadmium per kilo fosforpentoxid, P2O5, som var det ”andra steget” i EU-kommissionens föreslagna utfasning.

– 100 mg kadmium ligger alltså en bra bit under den nya EU-gränsen 60 mg kadmium per kilo fosforpentoxid.

– Sedan många år ligger de faktiska halterna i Sverige lägre. Den fosfor som vi importerar från bland annat Ryssland har mycket lägre kadmiumvärden än det i Västafrika.