Swedbank: utmanande ägarskiften för unga

Villkoren för den som idag vill etablera sig som jordbrukare annorlunda än för tidigare generationer. Gårdarna och markerna är större och djuren flera, skriver Ulf Möller ansvarig Skog- och lantbruk, Swedbank och sparbankerna.

Villkoren för den som idag vill etablera sig som jordbrukare annorlunda än för tidigare generationer. Det kan vara utmanande för en ung och oetablerad lantbrukare som inte hunnit bygga upp ett stort eget kapital. Här jobbar vi ständigt för att hitta nya lösningar, skriver Ulf Möller ansvarig Skog- och lantbruk, Swedbank och sparbankerna. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Att vara lantbrukare är inte som att driva vilket företag som helst. Att bo och leva med sin familj på sin arbetsplats, bruka jorden, vårda byggnaderna och rå om sina djur – och med det bidra till att människor kan ställa mat på sina bord – liknar ingen annan uppgift.

Det är en verksamhet som är en angelägenhet för hela Sverige. Och det är en verksamhet som vi på Swedbank och sparbankerna, som mångårig affärspartner till svenska gårdar, är mycket stolta över att vara en del av.

Om matförsörjningen ska säkras framåt är det också en angelägenhet för alla att det fortsatt är möjligt för nya krafter att ta vid den dag det är dags att lämna vidare gården till nästa generation. 

Samtidigt är villkoren för den som idag vill etablera sig som jordbrukare annorlunda än för tidigare generationer. Gårdarna och markerna är större och djuren fler. Det kan vara utmanande för en ung och oetablerad lantbrukare som inte hunnit bygga upp ett stort eget kapital. Här jobbar vi, som den största finansiären inom skog- och lantbruk, ständigt för att hitta lösningar tillsammans med köpare och säljare.

Vi ser att möjligheten att genomföra ägarskiften är en fråga som berör flera aktörer inom jord och skog, och att dialogen om hur vi tillsammans skapar förutsättningar för det behöver komma i gång på allvar. Det är en dialog vi ser fram emot att vara med och driva. För vi tror på branschen, vi ser att de gröna näringarna har en ljus framtid – och vi vill fortsätta bidra till att svenska gårdar även i framtiden kan brukas av nya generationer.

Ulf Möller

ansvarig skog- och lantbruk, Swedbank och sparbankerna

Läs mer: 

Yngre och äldre lantbrukare behöver samverka

Glapp mellan investeringsvilja och bankernas riskvillighet

Företag behöver kompetent personal i dag och i morgon

Balans lockar unga till gröna jobb

Alla draglok behövs till lantbruket 

Nya lösningar krävs om unga ska ta över gård

Hur ska unga bönder ha råd att köpa gård?

Framtidstro underlättar generationsskiften

Lantbrukspodden: Så drevs familjeföretaget vidare i sorgen och saknaden