Tänk på sjunde budet, Trafikverket!

Är det verkligen rimligt att matjorden i Umetrakten blir cirka tio gånger mera värd som gräsmatta, än när den används för att odla vår mat, undrar krönikören.

Arne Lindström.
Arne Lindström. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Varenda bonde mår illa av en väg över sina marker, men en liten tröst brukar ändå vara att man får ersättning. Vad man troligen inte tänkt sig, är att man skulle må ännu mer illa då diskussionen om ersättning tar vid. Då vägen skulle byggas blev det i mitt fall så att entreprenören skalade av matjorden som första åtgärd – för matjorden ingick i totalentreprenaden och tillhörde således denne.

Jag som markägare vet ju långt i förväg var vägen ska gå, så jag kanske skulle ha försökt ta reda på matjorden medan jag själv ägde den? Då måste jag ansöka om täkttillstånd hos Länsstyrelsen, men hade självklart inte en chans att få det då ju marken är förstklassig åkermark. Från den dagen som vägplanen vunnit laga kraft är det Trafikverket som disponerar marken som ligger i vägområdet. Åkern är inte längre jordbruksmark, utan vägmark. Med vägrätten i sin hand behöver Trafikverket inget täkttillstånd, utan då börjar våldtäkten!

Förfarandet väcker många tankar. Enligt lagen ska Trafikverket ersätta markägaren med det värde marken har beroende på hur den används, alltså utifrån vad som kallas ”pågående markanvändning”. Jordbruk är denna pågående markanvändning, och eftersom jordbruket sedan länge dragits med dålig lönsamhet inträffar det absurda. Matjorden är i Umetrakten enligt den modellen värd 50 000 kronor då den är kvar på åkern och producerar vår mat, men blir cirka tio gånger mera värd som någons gräsmatta. Om den nu är så värdefull som gräsmatta, så borde jag som markägare självklart få del av det värdet. Varför ska Trafikverket eller entreprenören få ”göra sig pengar” utifrån vad marknaden betalar fastän man aldrig någonsin brukat jorden? Medan bönder och markägare ersätts utifrån jordbrukets dåliga lönsamhet?

Då alla olika ersättningar för mark och intrång en gång ska regleras, så innebär "stölden"; eller den uteblivna ersättningen för matjorden; att markägarna själva på det här sättet har bekostat den ersättning de kommer att få – och mer därtill. Då vi tillsammans med folk från Trafikverket konstaterade hur det slår, så försvarade de sig rodnande med att de har lagen på sin sida.

Om lagen medger detta, då är det hög tid för en förändring och nya direktiv – och som alltid måste de komma uppifrån. Högre upp sitter en generaldirektör och en minister, men allra högst upp sitter säkert Vår Herre och iakttar vad som sker – alltmedan han håller upp det sjunde budet.

Arne Lindström,

Lantbrukare i Röbäck

Läs mer: Åkermark blir väg – ”Vi känner oss bestulna”

Lindahl (C) vill jobba för en lagändring