Tankesmedja vill att skogens mål nås med nya avgifter

Minimera arealen naturreservat och satsa i stället på naturvårdsavgifter och mer lagstadgad miljöhänsyn i skogsbruket. Då kan miljömålen i skogen nås till en rimlig samhällskostnad, enligt tankesmedjan Arenaidé.

Tankarna presenteras i en rapport, skriven av journalisten och miljökonsulten Magnus Nilsson på uppdrag av Arenaidé.

Han ger flera konkreta förslag på hur riksdagens skogliga miljömål skulle kunna nås. Bland annat bör arealen naturreservat hållas på så låga nivåer som möjligt eftersom det är ett dyrt sätt för staten att värna naturvärden. Men då måste markägarna acceptera större inskränkningar och ekonomiska uppoffringar i skogsbruket, skriver Magnus Nilsson. Det skulle kunna uppnås genom att fler åtgärder för miljöhänsyn blir obligatoriska och inskrivna i skogsvårdslagen.

En allmän naturvårdsavgift i skogsbruket vore en annan variant, enligt Magnus Nilsson. Avgiften skulle delfinansiera stöd till skogsägare som genomför aktiva naturvårdsåtgärder och samordning av skoglig miljöhänsyn över större landskap. Den markägare som förbinder sig att bruka skogen i linje med dagens FSC-certifierade skogsbruk skulle blir avgiftsbefriad, föreslår Magnus Nilsson.

Dessutom föreslår han att en särskild naturvårdavgift införs på virke som förbrukas vid industri. Det ska till hälften finansiera räntor och amorteringar på statens lån hos Riksgälden, tagna för att köpa loss skyddsvärd skogsmark. Den dag då naturskyddslånen är återbetalda avskaffas avgiften, skriver Magnus Nilsson.