Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 23 februari 2019

Både tech och mech på Sima

Den franska teknikutställningen Sima lockar i år givetvis med en massa hightech och digitala hjälpmedel. Men det finns även mekaniska nyheter och ovanliga tekniklösningar.

 Simautställningen finns mellan Paris och flygplatsen Charles de Gaulle.
Simautställningen finns mellan Paris och flygplatsen Charles de Gaulle. FOTO: Per Emgardsson

Vad Frankrike är beror på person. Det kan vara svartvetepannkakor, sniglar, trikoloren eller minst sagt målmedvetna lantbrukare. Det är också Europas största jordbruksland med en sjättedel av unionens spannmålsareal, 9,3 miljoner hektar, det är tio gånger mer än Sveriges.

I snitt skördar man 7,2 ton vete/hektar och 6,3 ton korn/hektar, i båda fallen drygt tonnet mer än i Sverige. Mindre känt är att Frankrike är Europas femte största skogsland med en nettoavverkning på 51 miljoner m3fub (fastkubikmeter under bark) eller 70 procent av avverkningarna i Sverige.

Teknikland

Frankrike är också ett stort teknikland, i norra Frankrike finns ett kluster med många lantbruksmaskintillverkare med stor export. Här hittar man Claas, Massey Ferguson, Kuhn med flera, inte sällan med okonventionella lösningar på praktiska problem. Andra kända exempel på det är väl tunnelbana på gummihjul, lantbrukssprutor med bommen framför föraren och välfjädrade traktorhytter, tidvis med bakkantshängda dörrar.

Fältsensor förutsäger skörden

FOTO: Mike Jan

I framtidsskildringar brukar uppkopplade sensorer övervaka fältet. Nu är de verklighet, en är fältgivarpinnen Field Sensor som också visar att Bosch ser en framtid för precisionsjordbruket. Den har olika givare som mäter luftfuktighet, temperatur, jordens vattenmättnadsgrad och solinstrålningen. En kamera tar varje dag en bild av grödan. Ur dessa data räknar en molntjänst ut bladyta, vegetationsindex och klorofyllhalt. Alltsammans pusslas sedan ihop i en ekonomisk modell. Ut kommer förslag till jordbrukaren på ekonomiskt lämpliga åtgärder, givet förväntad skörd och förväntat kilopris. Förslagen visas i realtid på telefonen tillsammans med pushnotiser om att grödan nått nästa utvecklingsstadium eller om begynnande bladfläckar. Ur satellitbilder beräknas grödans kvävebehov och systemet sägs kunna förutse både kvantitet och kvalitet hos skörden.

Ger smörj med förstärkt verklighet

FOTO: Simaonline

Smörjning och underhåll är näpperligen jordbrukets statusjobb. Ändå är de grunden för god driftsäkerhet. Att hitta smörjkoppar på smutsiga redskap kräver god kunskap om maskiners konstruktion. Saknar en hjälpförare det, är mobilappen Redvista från Kuhn ett bra stöd. När man skannat redskapets QR-kod dyker service- och reservdelslistor samt instruktionsböcker upp och med så kallad förstärkt verklighet (augmented reality) visar den via mobilkameran var smörjnipplarna sitter, oavsett hur lerig maskinen är.

Fälgtank ger vägtryck snabbt

Däcktrycksregleringarnas svaghet är att snabbt höja trycket när en spannmålsvagn ska upp på vägen. Tryckökningen tar 5-10 minuter, det innebär väntetid eller markpackning på vändtegen. Franska Sodijantes TankAirWheel, TAW, löser problemet med en ståltank i fälgen. Under arbete fyller ombordkompressorn via svivlar och ledningar i axelcentrum tanken med högt tryck. När ekipaget ska köra upp på vägen öppnar man en ventil så att luften från fälgtanken rusar in i däcket. Då når man vägtryck på tiondedelen av normal pumptid. Liknande system har visats men då var en kraftig gummiblåsa på fälgens däcksida trycktank.

Snigelräknaren minskar kembehovet

Snigelräknaren Limacapt från De Sangosse & Cap2020 flyttar gränserna för snigelbekämpning. Det är viktigt eftersom flera länder har infört restriktioner för snigelgift. Limacapt är soldriven, har IR-belysning och en IR-kamera som tar bilder natten igenom. Med bildanalys räknar apparaten sniglarna, resultatet skickas till jordbrukaren via någon uppkoppling, eventuellt GSM. Med snigelräknaren kan sniglarna upptäckas i tid. Invasionens omfattning kan dokumenteras liksom eventuella skador och bekämpningsbehov. Snigelskannaren kan också bli ett verktyg för att bedöma åkerlandskapets verkliga biodiversitet.

Ropa på Ferdnand för hjälp med växtodling

FOTO: Simaonline

Kört fast i växtodlingsprogrammet? Hade du franska Isagri kan du framöver på Fernand. Denne poppar upp på telefonen och förväntas ge smarta råd om din växtodling. Fernand synkroniserar sig med ditt driftledningsprogram, snokar runt i det och laddar upp förmodat önskad information på en molnserver. Därifrån igenkommande ger han förhoppningsvis rätt besked. Fernand är öppen för att jobba med andra program än Isagris, förutsatt att dessa gjort en tolkprogramsnutt (API) som gör dem läsbara för Fernand. Isagri hör till Europas största leverantörer av agrimjukvaror, och finns i de sex ursprungliga EEC-länderna samt på iberiska halvön och i Kanada

Få kvävekoll med data från satellitbilder

FOTO: Simaonline

Airbus Defence och John Deere har tillsammans tagit fram kvävekontrollprogrammet LiveN. Det sammanställer satellitdata om grödans kväveupptag med utförda kvävegödslingar. Resultatet blir kvävebalanskartor som ger stöd för en bedömning av grödans aktuella kvävebehov. Systemet påminner om svenska Cropsat, och med LiveN kan jordbrukaren i slutet av växtodlingssäsongen spela upp de lagrade satellitbilderna som en film.

Lär gamla redskap precisionsodla

FOTO: Simaonline

Kopplingsramen DynaTrac från Laforge låter alla redskap bli RTK-autostyrda, oavsett ålder eller dragande traktor. Trepunktskopplingsramen som showades på Agritechnica kopplas till traktorns trepunkt medan redskapet kan glida i sidled på ramens gejdrar. Ramens egen RTK-mottagare håller redskapet på rätt kurs, oberoende av traktorns rörelser eller om fältet är plant eller lutar. Vid behov kan redskapet också styras av en kamerastyrning. Fördelen är att föraren bara behöva lära sig ett autostyrsystem, utöver traktorns. DynaTrac kan ge fördelar vid sådd I bearbetade band, striptill, eller när en gröda som sockerbetor ska precisionssås med samma radavståd över hela fältet. Även mekanisk ogräskontroll underlättas, inte minst i dåligt ljus när kamerastyrningar fungerar sämre.

Digitalt skakur samlar in maskinens driftsdata

FOTO: Simaonline

Förr samlade mekaniska skakur driftdata om maskiner. Maskingivaren Karnott gör samma sak, fast digitalt och tillsammans med gps-positionen. Den passar alla maskiner, redskap och vagnar och har egen kraftförsörjning. Uppgifterna sänds till en molnserver där Karnotts egna algoritmer särskiljer olika arbetstyper som arbete, ställtid, avlastning eller fyllning, transport och stillestånd. Känner systemet till arbetsbredden räknar det ut avverkad areal, det underlättar fakturering för maskinringar eller i de franska maskinsamarbetena Cuma.

Stödutfodringsvagnen berättar när den är tom

FOTO: Simaonline

Stödutfodringsvagnen Fourage Lib (Foderbefriaren) från Beiser hör av sig när den behöver fyllas på. Vågceller kopplade via telefonapplikationer som SigFox eller LoRa håller jordbrukaren informerad om fyllnadsgraden och larmar första gången när den till exempel är halvtom och nästa när en tredjedel av fodret återstår. Vagnen dokumenterar också när djuren äter och foderåtgången per dag.

Midjestyrd spruta

FOTO: Simaonline

Namnet efter den italienska trösktillverkaren Arbos köptes 2011 av kinesiska Tianjin Lovol Heavy Industry Co. Ltd. De vill göra Arbos till en global fulliner, på Sima visar de en bogserad spruta, Blaster. Chassiet har midjestyrning med vridpunkten placerad strax framför sprutans hjulaxel, medan bommen med 25 centimeters munstycksavstånd är fäst på hjulaxeln. I svängar håller sig bommen vinkelrät mot körriktningen. Vinkelgivare vid dragöglan och vid vridpunkten gör sprutan spårföljande på vändtegen, vändradien är mindre än 4 meter. Chassikonstruktionen påminner om den på Hardi Commander.

Simatips

Utställningen ligger en halvtimme med pendeltåget RER norr om Paris, nära flygplatsen Charles de Gaulle.

Biljetthäfte för både pendeltåg och tunnebana säljs i tunnelbanan Metro

Hotell finns nära, utsökt avskiljda från nattliv. Ett stycke från norra station i Paris Gare du Nord är miljön trevligare och kvällsmaten mångfacetterad

Bra att ha: Mjuka skor, matsäck, lista och monterkarta med företag du vill besöka, utställningen är stor som halva medel-LRF-arens areal.

Franska glosor om man har. På franska blir mycket baklänges, CAP är PAC. LRF heter FNSEA www.fnsea.fr

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen