Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 4 juli 2017

Brännbar isolering okej i lantbrukets byggnader

Brännbar isolering är accepterad även i Sverige. Men då måste man göra byggnadstekniskt rätt. Hur man gör det visar exempel i Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationspärm.

 Brännbar isolering kan användas om byggnadstekniken anpassas.
Bild 1/2 Brännbar isolering kan användas om byggnadstekniken anpassas. FOTO: Hans Runesson
 Björn Björkman.
Bild 2/2 Björn Björkman. FOTO: Håkan Flank

Brandkatastrofen i London misstänks bero på felaktigt använd brännbar isolering. Brännbar isolering kan användas i Sverige om man följer Boverkets byggregler och monterar enligt tillverkarnas godkända anvisningar. För jordbrukets del finns det regler i Lantbrukets brandskyddskommittés LBK-pärm.

– Uppstår en brand ska byggnadens konstruktion minska risken för att branden sprider sig, säger Björn Björkman på LBK. Brännbar isolering i väggar eller tak får heller inte försämra den brandavskiljande konstruktionens förmåga att stå emot brand eller göra det svårare att utrymma byggnaden.

Brandcell krävs

Börjar det brinna ska branden inte kunna spridas från en brandavskild del av byggnaden till en annan. En sådan byggnadsdel kallas brandcell. LBKs krav på väggar och tak som är brandavskiljande är att de ska hindra branden att sprider sig i en timme, de ska ha klass EI60.

Exempel på hur man bygger en vägg med klass EI60 finns i LBK-pärmen. Det innebär exempelvis en zon med obrännbar isolering i sandwichelement med brännbar isolering vid brandcellsväggar och särskilda åtgärder där rör eller elledningar passerar genom väggen.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen