Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 18 februari 2018

Brist på maskiner för humleodlare – plockare testade för import

Intresset för att odla humle har ökat i takt med antalet mikrobryggerier. Men det saknas småskalig europeisk teknik för humleodling. Rise (före detta JTI och SMP) har granskat några amerikanska maskiner som skiljer kottarna från rankan.

 Humlerankorna körs hem på flakvagn för plockning på en svensk gård.
Humlerankorna körs hem på flakvagn för plockning på en svensk gård. FOTO: Gunilla Hellsten Boman

I dag finns mer än 200 mikrobryggerier för öl i Sverige. Med lokalt producerad malt och humle som ger unika smaker kan bryggerierna hitta en egen profil. Men svensk humleodling sker fortfarande i stor sett helt i hobbyskala.

Skörden svårplanerad

Vid skörden tas humlerankorna ned varefter kottarna plockas från rankorna. Arbetet är för det mesta helt manuellt, och den bästa skördeperioden är ibland bara är en vecka lång. Att humleskörden både kräver många händer och är tidsmässigt svårplanerad hämmar idag svenska odlare att övergå från hobby till yrkesverksamhet.

 Crafty Hop Plucker direktmatades av en person. Den enkla plockrotorn avlägsnar kottar från rankorna. För svenskt bruk behöver maskinen bättre skydd samt nödstopp. Maskinen är inte längre i produktion.
Crafty Hop Plucker direktmatades av en person. Den enkla plockrotorn avlägsnar kottar från rankorna. För svenskt bruk behöver maskinen bättre skydd samt nödstopp. Maskinen är inte längre i produktion. FOTO: Firmabild

FAKTA: Så skördas humle

1. Humlerankan skärs av ovan mark och lossas från toppen av stören eller från bärlinan.

2. Kottarna plockas bort från rankan.

3. Blad och skräp rensas bort.

4. Kottarna torkas, packas och eventuellt fryses.

Skulle humleskörden mekaniseras kunde man odla större arealer, utan att dra på sig större arbetsbehov eller högre läglighetskostnader. De storskaliga odlingarna i Tyskland och Tjeckien använder plockmaskiner som repar kottarna från rankorna och sedan rensar materialet. Sådana maskiner hanterar stora volymer, men är dyra och utrymmeskrävande. I USA finns däremot mindre maskiner som denna Bine Implement 3060.

 Bine Implement 3060 repar med en rotor kottar, blad och sidogrenar från rankorna. Materialet rensas sedan av en renstrumma och därefter ett sluttande perforerat band som med undertryckssug. Bandet tar med sig bladen uppåt medan de runda kottarna rullar nedåt. Rises kommentar: Tröttande manuellt arbete nära roterande delar. Risk för handskador eller insnärjning. Repningsenheten kan behöva byggas om och maskinen förses med skydd och räcken.
Bine Implement 3060 repar med en rotor kottar, blad och sidogrenar från rankorna. Materialet rensas sedan av en renstrumma och därefter ett sluttande perforerat band som med undertryckssug. Bandet tar med sig bladen uppåt medan de runda kottarna rullar nedåt. Rises kommentar: Tröttande manuellt arbete nära roterande delar. Risk för handskador eller insnärjning. Repningsenheten kan behöva byggas om och maskinen förses med skydd och räcken. FOTO: Firmabild

Så här slår Bine Implement 3060 av kottarna från rankorna:

”Skulle passa svenska humleodlare väl”

I Nordamerika finns mer småskaliga humleodlingar och för deras behov byggs där mindre plockmaskiner.

– De här maskinerna skulle passa svenska humleodlare väl, både storleks- och investeringsmässigt, säger Gunnar Lundin, Rise Jordbruk och Livsmedel.

De nordamerikanska plockmaskinerna är inte CE-märkta. De kan därför inte säljas eller användas yrkesmässigt i Europa. Maskiner utan CE-märke behöver inte klara europeiska säkerhetskrav. Därför kan de, men behöver inte, vara farligare att arbeta med. Det är knappast möjligt för en lantbrukare att CE-märka en importerad maskin, märkningen bör importör eller tillverkare göra.

 Stensland Hops Harvester HH 1000 använder gummimattor med piggar för att skonsamt repa och rensa materialet. Maskinen servas av en till två personer. Den ene lägger rankor på maskinern och den andre tar bort rakorna från maskinen. Rankorna kan också släppas i en container. Rises kommentar: Förhållandevis användarvänlig matning. Separation, sortering och hantering av kottar och skräp kan utvecklas. Maskinen behöver bättre skydd.
Stensland Hops Harvester HH 1000 använder gummimattor med piggar för att skonsamt repa och rensa materialet. Maskinen servas av en till två personer. Den ene lägger rankor på maskinern och den andre tar bort rakorna från maskinen. Rankorna kan också släppas i en container. Rises kommentar: Förhållandevis användarvänlig matning. Separation, sortering och hantering av kottar och skräp kan utvecklas. Maskinen behöver bättre skydd. FOTO: Firmabild

För att se hur mycket de amerikanska maskinerna måste förändras för att kunna importeras till Europa har Bengt Zetterström, Rise Svensk Maskinprovning (SMP) och Gunnar Lundin granskat tre amerikanska maskintyper. Granskningen mynnade ut i ett antal åtgärdsförslag.

– För att klara svenska säkerhetskrav behöver flera av maskinerna byggas om eller kompletteras, och alla behöver förses med skydd och nödstopp, säger Bengt Zetterström.

Bör vara mobil

Som alternativ att EU-anpassa importerade plockmaskiner bör man även överväga möjligheten att bygga sådan utrustning här i Sverige, menar Gunnar Lundin.

Gunnar Lundi anser att de erfarenheter Rises undersökning av de nordamerikanska maskinerna gett bör kunna komma till nytta om en arbetssäker svensk plockmaskin ska utvecklas. En sådan maskin bör vara mobil så att den kan användas på fler än en gård med humleodling.

Rises rapport finns att läsa i sin helhet HÄR.

 UVM Mobile Hops Harvester är en prototyp byggd vid Vermonts Universitet. Maskinen ligger till grund för flera konstruktioner, till exempel Hopster 5 från Hops Harverster LLC. Maskinerna mats genom att rankorna fäst i krokar på en högt placerad ändlös kedja som löper genom maskinen vilken rensar det avrepade materialet med undertrycksatta band. Efter behandlingen lyfts rankorna av manuellt. Maskinen antas ha högre kapacitet än de riktigt småskaliga.
UVM Mobile Hops Harvester är en prototyp byggd vid Vermonts Universitet. Maskinen ligger till grund för flera konstruktioner, till exempel Hopster 5 från Hops Harverster LLC. Maskinerna mats genom att rankorna fäst i krokar på en högt placerad ändlös kedja som löper genom maskinen vilken rensar det avrepade materialet med undertrycksatta band. Efter behandlingen lyfts rankorna av manuellt. Maskinen antas ha högre kapacitet än de riktigt småskaliga. FOTO: Firmabild

Se hur UVM Mobile Hops Harvester fungerar här:

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen