Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 13 maj 2018

Går det att tanka med egen biogas i traktorn?

Kanske kan lantbrukare i framtiden tanka traktorn vid den egna biogasanläggningen. Men frågan är om det är realistiskt eller bara en utopi.

 Henrik Olsson, RISE, och Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet, visar hur en biogastraktor tankas från biogasanläggningen. Notan för inköp och installation av en mikrotankstation ligger på över 100 000 kronor.
Henrik Olsson, RISE, och Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet, visar hur en biogastraktor tankas från biogasanläggningen. Notan för inköp och installation av en mikrotankstation ligger på över 100 000 kronor. FOTO: Henrik Dammberg

Tekniken med mikrotankstationer för långsamtankning av naturgas och biogas på egna fordon finns redan. Det tar 5-6 timmar att tanka en personbil och något längre för en traktor.

– Det här är en teknik som används i en del länder, men den har inte marknadsförts i Sverige, säger Lars Brolin, på Nordic Gas Solutions, som visade en mikrotankstation på en biogasdag på Sötåsen i Töreboda nyligen.

Han berättar att notan för inköp och installation av en mikrotankstation i dag hamnar på 100 000 till 150 000 kronor. Dessutom kommer service och underhåll att vara dyrt.

– Det är dyrare i dag än vad det kommer att vara imorgon. Om tio år kanske många har den här tekniken, och i takt med det sjunker kostnaderna, säger Lars Brolin.

En del av de svenska biogasproducenterna är skeptiska till tanken på småskaliga tankstationer för eget behov. Håkan Samuelsson i Mariestad menar att de fasta kostnaderna blir för höga. Regelverket och de höga kraven på kontroll vid gashanteringen omöjliggör idén.

På små anläggningar ställs lika stora krav på besiktning och kontroller som på de stora. Om en tankstation kopplas på biogasanläggningen blir dessa än mer omfattande, enligt Håkan Samuelsson, delägare i Vadsbo växtodling som driver gårdsbiogasanläggning tillsammans med finska Gasum.

– Det är inte realistiskt med mikrotankstationer. Däremot tror jag att det kan funka att göra elström av biogasen för att värma egna byggnader, säger Håkan Samuelsson.

Han bor inte så långt från Sötåsens naturbruksgymnasium i Töreboda där det testas förädling av biogas till fordonsgas anpassat för en gård på 50-80 kor. Under fjolåret kom man upp i metanhalter i gasen på 97-99 procent, vilket gör den godkänd som fordonsgas.

Sötåsens förädlingsförsök är en kombination av två tekniker, som var för sig eller tillsammans ger fordonsgas. Dels kan man blåsa bort koldioxid ur rötslammet, dels får gasen passera genom träbränsleaska.

En slutsats är att kostnaderna för hanteringen av askan kan bli stora. Inte minst kan transporterna bli dyra beroende på avstånd till fjärrvärmeverk eller pappersbruk där askan finns.

– Askhanteringen är en av de utmaningar vi står inför. Jag tror att det kommer att se olika ut från fall till fall, säger Henrik Olsson på forskningsinstitutet RISE.

När det gäller mikrotankstationer tror han att de funkar bäst för företag med hög gasanvändning, som taxibolag och budfirmor. Han känner bara till att en mikrotankstation har installerats i Sverige, av en bostadsrättsförening i Malmö.

– Jag tror inte att det blir några dyra kontroller för stationer med långsamtankning. Men däremot kanske vid snabbtankning. Men vi har inte tittat på det än, säger Henrik Olsson.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen