Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 3 juni 2018

Här är alla nominerade tekniknyheter till Elmia

Här är nyheterna som nominerats till Elmia Innovation Award.

 Amazone Wind Control. Känner av vindriktning och vindstyrka och korrigerar automatiskt centrifugalspridarens inställning för att ge optimal spridningsbild. Beroende på vindförhållandena ställer systemet om tallriksvarvtal och nedsläppspunkt på tallrikarna. Detta sker individuellt för höger och vänster sida. Leverantör: Söderberg & Haak Maskin AB.
Bild 1/19 Amazone Wind Control. Känner av vindriktning och vindstyrka och korrigerar automatiskt centrifugalspridarens inställning för att ge optimal spridningsbild. Beroende på vindförhållandena ställer systemet om tallriksvarvtal och nedsläppspunkt på tallrikarna. Detta sker individuellt för höger och vänster sida. Leverantör: Söderberg & Haak Maskin AB. FOTO: Sven Kleinewoerdemann
 Amazone Easy Check. Hjälper föraren att kontrollera konstgödselspridarens spridningsbild med hjälp av mobilkameran och en app. Föraren lägger ut ett antal gummimattor på fältet och kör ett drag med spridaren. Därefter fotograferas mattorna med fångade gödselkorn. Genom bildanalys i mobilappen bedöms spridningsresultatet, appen ger därefter föraren råd om eventuella förändringar av spridarens inställningar. Leverantör: Söderberg & Haak Maskin AB.
Bild 2/19 Amazone Easy Check. Hjälper föraren att kontrollera konstgödselspridarens spridningsbild med hjälp av mobilkameran och en app. Föraren lägger ut ett antal gummimattor på fältet och kör ett drag med spridaren. Därefter fotograferas mattorna med fångade gödselkorn. Genom bildanalys i mobilappen bedöms spridningsresultatet, appen ger därefter föraren råd om eventuella förändringar av spridarens inställningar. Leverantör: Söderberg & Haak Maskin AB. FOTO: Firnabild Amazone
 Baleprocessor 3000. Är en stationär fullfoderblandare för sönderdelning av ensilage i form av rund-/fyrkantsbal eller block. Sönderdelningen sker med horisontella skruvar med skär på vingarna. Annat buntat material som halm, energigräs och hampa men även rotfrukter kan sönderdelas. Maskinen har dubbla direktstartade 5,5 kW-motorer samt programmerbar styrning av sönderdelningen. Leverantör: Neuero Scandinavia, Neagri AB.
Bild 3/19 Baleprocessor 3000. Är en stationär fullfoderblandare för sönderdelning av ensilage i form av rund-/fyrkantsbal eller block. Sönderdelningen sker med horisontella skruvar med skär på vingarna. Annat buntat material som halm, energigräs och hampa men även rotfrukter kan sönderdelas. Maskinen har dubbla direktstartade 5,5 kW-motorer samt programmerbar styrning av sönderdelningen. Leverantör: Neuero Scandinavia, Neagri AB. FOTO: Firmabild
 Be Free BoPil Grisingsboks. Är en grisningsbox där i stort sett all hantering kan ske från gången, det gör arbetet effektivt och säkert. Utfodring, hantering, övervakning och rengöring kan skötas utan att personal måste gå in till suggan och smågrisarna. Leverantör: BoPil A/S.
Bild 4/19 Be Free BoPil Grisingsboks. Är en grisningsbox där i stort sett all hantering kan ske från gången, det gör arbetet effektivt och säkert. Utfodring, hantering, övervakning och rengöring kan skötas utan att personal måste gå in till suggan och smågrisarna. Leverantör: BoPil A/S. FOTO: Firmabild
 BlueFan. Är ett fläktsystem som kombinerar höga luftflöden med hög energieffektivitet. Plastmaterialet gör att fläktarna är tysta. När fläkten är avstängd är fläktöppningarna helt täta, vilket förhindrar drag. Fläktöppningarna kan också öppnas med hjälp av reservkraft, det underlättar nödventilation i djurstallet vid t ex strömavbrott. Leverantör: SKOV A/S.
Bild 5/19 BlueFan. Är ett fläktsystem som kombinerar höga luftflöden med hög energieffektivitet. Plastmaterialet gör att fläktarna är tysta. När fläkten är avstängd är fläktöppningarna helt täta, vilket förhindrar drag. Fläktöppningarna kan också öppnas med hjälp av reservkraft, det underlättar nödventilation i djurstallet vid t ex strömavbrott. Leverantör: SKOV A/S. FOTO: Firmabild
 BRF Crossfire. Är en balrivare som kan användas för både utfodring och ströning. Balen läggs på spridaren med maskinens balspjut. Maskinen kopplas sedan till spjutets lastarfäste. Samtidigt ansluts drivningen automatiskt, varför föraren inte behöver lämna traktorn. Balrivaren river materialet skonsamt och kan sprida lämpligt material jämnt och med stor räckvidd. Personalen behöver inte gå bland djuren, utan kan sköta spridningen från traktorn. Leverantör: KLIWE AB.
Bild 6/19 BRF Crossfire. Är en balrivare som kan användas för både utfodring och ströning. Balen läggs på spridaren med maskinens balspjut. Maskinen kopplas sedan till spjutets lastarfäste. Samtidigt ansluts drivningen automatiskt, varför föraren inte behöver lämna traktorn. Balrivaren river materialet skonsamt och kan sprida lämpligt material jämnt och med stor räckvidd. Personalen behöver inte gå bland djuren, utan kan sköta spridningen från traktorn. Leverantör: KLIWE AB. FOTO: Firmabild
 Free Stall Feeder WIC. Är en automatisk utfodringsvagn med utvecklad styrning som gör det möjligt att styra och optimera utfodringen på ett nytt sätt. Fodervagnen kan styras från smartphone eller läsplatta. Ingredienser och volymer kan planeras för varje enskild djurgrupp. Leverantör: GEA Farm Technologies Mullerup A/S.
Bild 7/19 Free Stall Feeder WIC. Är en automatisk utfodringsvagn med utvecklad styrning som gör det möjligt att styra och optimera utfodringen på ett nytt sätt. Fodervagnen kan styras från smartphone eller läsplatta. Ingredienser och volymer kan planeras för varje enskild djurgrupp. Leverantör: GEA Farm Technologies Mullerup A/S. FOTO: Firmabild
 Grain Cloud från Skandia Elevator är en app som samlar information från spannmålsanläggningens styrsystem. Den och visar bland annat vilka transportsystem och maskiner som är igång, uppskattade torktider samt vilken gröda som finns i vilken silo. Appen larmar och skickar varningar om det skulle bli stopp i torken, maskinfel och vid behov av service. Leverantör: Skandia Elevator.
Bild 8/19 Grain Cloud från Skandia Elevator är en app som samlar information från spannmålsanläggningens styrsystem. Den och visar bland annat vilka transportsystem och maskiner som är igång, uppskattade torktider samt vilken gröda som finns i vilken silo. Appen larmar och skickar varningar om det skulle bli stopp i torken, maskinfel och vid behov av service. Leverantör: Skandia Elevator. FOTO: Fotograf Thomas Harrysson AB
 Greentec RM 232. Är en klippare för häckar runt åkermark, lähäckar mm. De 24 rörliga knivarna sitter på en rund knivhållare och överlappar varandra. Materialet finhackas och hackelsen återförs till marken under träden och häckarna där den bryts ned. Inget material behöver samlas upp och arbetet sker helt från traktorn. Maskinen underlättar effektiv ansning av häck- och brynvegetation samt främjar förgrening och förtätning av buskarna. Det kan gynna pollinerande insekter och annan fauna. Leverantör: Ystamaskiner AB
Bild 9/19 Greentec RM 232. Är en klippare för häckar runt åkermark, lähäckar mm. De 24 rörliga knivarna sitter på en rund knivhållare och överlappar varandra. Materialet finhackas och hackelsen återförs till marken under träden och häckarna där den bryts ned. Inget material behöver samlas upp och arbetet sker helt från traktorn. Maskinen underlättar effektiv ansning av häck- och brynvegetation samt främjar förgrening och förtätning av buskarna. Det kan gynna pollinerande insekter och annan fauna. Leverantör: Ystamaskiner AB FOTO: Firmabild
 Greentec HXF 1802. Den hydraulstyrda och halvmeterlånga redskapsarmen HXF 1802 gör att trånga utrymmen kan behandlas med till exempel stolpklippare, häckklippare eller grensåg burna av en mindre lastare. Leverantör: Ystamaskiner AB.
Bild 10/19 Greentec HXF 1802. Den hydraulstyrda och halvmeterlånga redskapsarmen HXF 1802 gör att trånga utrymmen kan behandlas med till exempel stolpklippare, häckklippare eller grensåg burna av en mindre lastare. Leverantör: Ystamaskiner AB. FOTO: Firmabild
 Gräsmarksluftare från Zocon in Holland. Gräsmarksluftaren från Zocon medger aggressiv bearbetning av gräsmarker och vall. Den river upp och luftar samtidigt som den fördelar och jämnar ut mindre tuvor/jordhögar och komockor. Tre rader fjäderbelastade fingrar/tänder kan justeras i 12 olika nivåer. Kan även utrustas med sålåda för hjälpsådd. Leverantör: Ystamaskiner AB.
Bild 11/19 Gräsmarksluftare från Zocon in Holland. Gräsmarksluftaren från Zocon medger aggressiv bearbetning av gräsmarker och vall. Den river upp och luftar samtidigt som den fördelar och jämnar ut mindre tuvor/jordhögar och komockor. Tre rader fjäderbelastade fingrar/tänder kan justeras i 12 olika nivåer. Kan även utrustas med sålåda för hjälpsådd. Leverantör: Ystamaskiner AB. FOTO: Firmabild
 John Deere Connected Support – Expert alerts. Är ett system som i förväg ska varna när maskinkomponenter är på väg att haverera. Det bidrar till att minimera stilleståndstiderna. Systemet jämför data i realtid från den aktuella maskinen med av företaget tidigare insamlad information från garanti- och haveriärenden samt med information från företagets test- och utvecklingscenter. Jämförelsen ger underlag för systemet att utfärda varningar om kommande haverier hos maskinens vitala delar. Delarna kan då bytas mot nya eller repareras innan haveriet inträffar väl planerat i tid och på rätt plats. Leverantör: Svenska John Deere AB
Bild 12/19 John Deere Connected Support – Expert alerts. Är ett system som i förväg ska varna när maskinkomponenter är på väg att haverera. Det bidrar till att minimera stilleståndstiderna. Systemet jämför data i realtid från den aktuella maskinen med av företaget tidigare insamlad information från garanti- och haveriärenden samt med information från företagets test- och utvecklingscenter. Jämförelsen ger underlag för systemet att utfärda varningar om kommande haverier hos maskinens vitala delar. Delarna kan då bytas mot nya eller repareras innan haveriet inträffar väl planerat i tid och på rätt plats. Leverantör: Svenska John Deere AB FOTO: Firmabild
 John Deere EZ Ballast Wheels. Erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att byta vikter för att vikta om traktorn. På några minuter och med hjälp av en frontlastare eller hjullastare kan man belasta eller avlasta traktorns axlar med upp till 1,5 ton. Med rätt hjullast kan traktorns dragkraft utnyttjas optimalt och bränsleförbrukningen minskas. En i förhållande till arbetsuppgiften rätt viktad traktor bidrar till att minimera markpackningsskador samt förbättrar förarkomforten vid fält- och transportarbete. Leverantör: Svenska John Deere AB.
Bild 13/19 John Deere EZ Ballast Wheels. Erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att byta vikter för att vikta om traktorn. På några minuter och med hjälp av en frontlastare eller hjullastare kan man belasta eller avlasta traktorns axlar med upp till 1,5 ton. Med rätt hjullast kan traktorns dragkraft utnyttjas optimalt och bränsleförbrukningen minskas. En i förhållande till arbetsuppgiften rätt viktad traktor bidrar till att minimera markpackningsskador samt förbättrar förarkomforten vid fält- och transportarbete. Leverantör: Svenska John Deere AB. FOTO: Firnabild john Deere
 Lely Discovery 120 Collector. Är en utgödslingsrobot som kan rengöra såväl plana ytor som spaltgångar. Först sprayar den vatten och blöter upp gödseln. Den skrapas sedan och sugs upp i en behållare på 340 liter. Golvet bakom maskinen väts för att minska halkrisken. Vid full last går den till gödselkulverten och tömmer för att sedan gå till laddstationen. Där tankas el och sprayvatten. Innandömet är flexibelt, när vattentankarna sjunker ihop ökar gödselutrymmet. Roboten kan styras med smartphone och uppges serva upp till 100 kor. Leverantör: Lely Nordic A/S.
Bild 14/19 Lely Discovery 120 Collector. Är en utgödslingsrobot som kan rengöra såväl plana ytor som spaltgångar. Först sprayar den vatten och blöter upp gödseln. Den skrapas sedan och sugs upp i en behållare på 340 liter. Golvet bakom maskinen väts för att minska halkrisken. Vid full last går den till gödselkulverten och tömmer för att sedan gå till laddstationen. Där tankas el och sprayvatten. Innandömet är flexibelt, när vattentankarna sjunker ihop ökar gödselutrymmet. Roboten kan styras med smartphone och uppges serva upp till 100 kor. Leverantör: Lely Nordic A/S. FOTO: Firmabild
 New Holland T6 Dynamic Command är en växellåda med en intressant kombination av två teknikkoncept. Dubbelkopplingsteknik kombineras med hydraulisk manövrering av skiftgafflarna vid växling både inom och mellan växelgrupperna. Dubbelkopplingslösningar ger vanligtvis god bränsleförbrukning jämfört med steglösa transmissioner. Den hydrauliska manövreringen bidrar till mjuk växling, små energiförluster och samt bidrar till ett ekonomiskt intressant alternativ till andra transmissionslösningar. Leverantör: CNH Industrial.
Bild 15/19 New Holland T6 Dynamic Command är en växellåda med en intressant kombination av två teknikkoncept. Dubbelkopplingsteknik kombineras med hydraulisk manövrering av skiftgafflarna vid växling både inom och mellan växelgrupperna. Dubbelkopplingslösningar ger vanligtvis god bränsleförbrukning jämfört med steglösa transmissioner. Den hydrauliska manövreringen bidrar till mjuk växling, små energiförluster och samt bidrar till ett ekonomiskt intressant alternativ till andra transmissionslösningar. Leverantör: CNH Industrial. FOTO: Firmabild New Holland
 NIR On Board. Gör det möjligt att i realtid kontrollera den skördade grödans näringsmässiga sammansättning. Med NIR, eller reflektans av nära infraröd strålning, kan man förutsäga växters kemiska sammansättning. NIR on board registrerar både grödans näringsinnehåll och maskinens position. Det ger lantbrukaren en karta över de näringsmässiga skillnaderna i fältets gröda. NIR On Board kan även användas som fristående bärbart mätinstrument för att analysera foder och gödsel. Leverantör: New Holland.
Bild 16/19 NIR On Board. Gör det möjligt att i realtid kontrollera den skördade grödans näringsmässiga sammansättning. Med NIR, eller reflektans av nära infraröd strålning, kan man förutsäga växters kemiska sammansättning. NIR on board registrerar både grödans näringsinnehåll och maskinens position. Det ger lantbrukaren en karta över de näringsmässiga skillnaderna i fältets gröda. NIR On Board kan även användas som fristående bärbart mätinstrument för att analysera foder och gödsel. Leverantör: New Holland. FOTO: Firmabild
 ProGrow. Är en kamera som möjliggör kontinuerlig övervakning av grisarnas tillväxt. Tekniken gör det möjligt att övervaka slaktsvin i mindre flockar även i traditionella uppfödningssystem. Den löpande övervakningen gör det möjligt att anpassa fodermängd och -sammansättning, övervaka tillväxten och minimera utsläppen av kväve och fosfor. Djurskötarens arbete kan underlättas och grisens hälsa kan övervakas. Leverantör: SKOV A/S.
Bild 17/19 ProGrow. Är en kamera som möjliggör kontinuerlig övervakning av grisarnas tillväxt. Tekniken gör det möjligt att övervaka slaktsvin i mindre flockar även i traditionella uppfödningssystem. Den löpande övervakningen gör det möjligt att anpassa fodermängd och -sammansättning, övervaka tillväxten och minimera utsläppen av kväve och fosfor. Djurskötarens arbete kan underlättas och grisens hälsa kan övervakas. Leverantör: SKOV A/S. FOTO: Firmabild
 Q-companion. Är ett förarassistanssystem som övervakar hur lastaren körs och talar om när föraren gör fel. Appen i telefonen ger förare/ägare möjlighet att dokumentera och följa materialflödet på gården. Allt material som vägs och lastas loggas i appen och man har möjlighet att se var materialet lastades samt vart det skulle. Leverantör: ÅLÖ AB.
Bild 18/19 Q-companion. Är ett förarassistanssystem som övervakar hur lastaren körs och talar om när föraren gör fel. Appen i telefonen ger förare/ägare möjlighet att dokumentera och följa materialflödet på gården. Allt material som vägs och lastas loggas i appen och man har möjlighet att se var materialet lastades samt vart det skulle. Leverantör: ÅLÖ AB. FOTO: Firmabild
 Vicon GEORAKE. Är en strängläggare med GPS-stödd sektionskontroll som sköter alla funktioner vid t ex ett vändtegslyft, både vid urtag och vid isättning samt vid körning i kilar. Tack vare individuella och precisa lyft och sänkningar av varje enskild rotor behöver inte föraren sänka hastigheten. Detta är särskilt gynnsamt på oregelbundna fält. Maskinen kan optimera sin arbetsbredd efter det aktuella fältet tack vare uppdelning i sektioner. Konceptet bidrar till maskinen automatiskt ska kunna räta ut strängar vid kurviga fältkanter. Leverantör: Kverneland Group.
Bild 19/19 Vicon GEORAKE. Är en strängläggare med GPS-stödd sektionskontroll som sköter alla funktioner vid t ex ett vändtegslyft, både vid urtag och vid isättning samt vid körning i kilar. Tack vare individuella och precisa lyft och sänkningar av varje enskild rotor behöver inte föraren sänka hastigheten. Detta är särskilt gynnsamt på oregelbundna fält. Maskinen kan optimera sin arbetsbredd efter det aktuella fältet tack vare uppdelning i sektioner. Konceptet bidrar till maskinen automatiskt ska kunna räta ut strängar vid kurviga fältkanter. Leverantör: Kverneland Group. FOTO: Firmabild

I höst är det dags för utställningen Elmia Lantbruk i Jönköping. Inför arrangemanget lyfter Innovation Award fram ny och innovativ teknik inom jordbruk och husdjurshållning som man tror kan bidra till att utveckla svenskt lantbruk.

Både fältmaskiner och inomgårdsteknik

I första steget nominerar en jury de produkter som bedöms vara en nyhet och som kan bli tillgängliga i Sverige. Utställningen Elmia Lantbruk ordnas den 24-26 oktober 2018. Den skiljer sig från tidigare mässor genom att det visas både fältmaskiner och inomgårdsteknik.

I höst avgör juryn vilka produkter som uppfyller Elmia Innovation Awards krav för att belönas med en medalj. Då bedöms varans nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, produktkvalitet, djurvälfärd och ekonomi.

Mer om de nominerade nyheterna finns att läsa HÄR.

Läs mer om utställningen Elmia Lantbruk HÄR.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen