Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 19 maj 2018

Här är framtidens smarta stall

Jordbruksverkets tävling "Framtidens smartaste stall" ska inspirera kring byggnadssätt, materialval, smittskydd, arbetsmiljö och drift. Här presenteras det vinnande bidraget till mjölkkor, Växastallet.

FOTO: GRAFIK

När Jordbruksverket utmanade genom att arrangera tävlingen ”Framtidens smartaste stall” var kraven på byggnaden höga. Enligt vissa till och med så höga att de ansågs orimliga och rent av olämpliga. Det senare med hänvisning till att kalkyler med mjölkpris på 240 öre sänder fel signaler.

Vann gjorde Växa Sveriges ”Växastallet” – ett mjölkkostall med vinstmarginal på 12 procent, investeringsutgift på 49 800 kronor per koplats och högt fokus på djurvälfärd.

Vinnarbidraget prisades särskilt för låg investeringsutgift, god lönsamhet, högt smittskydd, god flexibilitet samt sina smarta lösningar för personalutrymmen och drift.

”Kan handla om miljonbelopp”

Bakom den låga investeringsutgiften ligger från början goda förutsättningar med bland annat bra markförhållanden, ett välarbetat förfrågningsunderlag och många offertförfrågningar.

– Ett välarbetat förfrågningsunderlag och många offertsvar är jätteviktigt. Vi har sett många byggen och ibland kan skillnaden i investeringsutgiften handla om miljonbelopp, säger Sara Lundberg, affärsområdeschef på Växa Sverige och en av dem som arbetat fram stallkonceptet.

För att nå hög mjölkavkastning till låga kostnader har stort fokus lagts på produktionsmål och fortlöpande uppföljning. Bland annat genom arbete med ProCross för maximal effekt av korsningsavel och Kokontrollen för uppföljning och benchmarking.

Stallet har prisats för högt smittskyddstänk och extra uppmärksamhet har de fasta sinkogrupperna fått. Korna sinläggs i grupp som håller ihop fram till kalvning. Grupphållning i fasta sinkogrupper är yt- och arbetseffektivt samt lugnare för djuren som slipper rangordningsfejder. De små grupperna ger också lägre smittorisk.

Mer värde för mindre pengar

Konceptets flexibilitet ligger i moduler för olika funktioner, potential för utökning av alla verksamhetsdelar och möjlighet till ekologisk produktion.

Driftplanen är framarbetad med hjälp av Lean – en metod för att skapa mer värde för mindre pengar. I praktiken innebär det att det kommer att arbetas efter standardrutiner vid alla arbetsmoment med särskilt fokus på kommunikation och logistik. I konceptet finns naturliga platser för samling och återkoppling. Och hantering av djur och djurförflyttningar kan ske säkert för både djur och människor.

Juryns motivering

”Växa Sverige har på ett trovärdigt sätt tagit sig an utmaningen att utveckla ett flexibelt och rationellt stallkoncept för större mjölkproduktion. Med ett imponerande teamarbete har de lyckats optimera en kombination av beprövade lösningar och nytänkande till ett lönsamt stall med hållbar produktion som når de högt ställda ambitionerna i tävlingen.

Konceptet är genomarbetat och innehåller alla delar i den komplexa mjölkproduktionen. Det är en traditionell och beprövad lösning där mjölkcentret innehåller VIP-avdelning med parallell ligghall.

Stallet har utformats för en effektiv produktion som ger 12 procent lönsamhet även vid ett relativt lågt mjölkpris på 2,40 kr/kg. Lönsamheten grundar sig på ett bra grovfoder till en hårt pressad kostnad. Konceptet visar också betydelsen av goda rutiner och ger ett inspirerande exempel på hur driften styrs och följs upp med hjälp av Lean.”

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen