Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 3 februari 2019

Koppen ger jämnare grisar

Röstånga

I takt med att svenska griskullar blir allt större ökar behovet av amsuggor - en lösning som inte passar alla. På Vindfälle Farm stöttas sugga och smågrisar på annat sätt.

 Mjölktanken fylls på en gång dagligen med mjölkpulver och vatten. Den varma mjölken pumpas ut till avdelningarna med hjälp av en lufttryckspump.
Mjölktanken fylls på en gång dagligen med mjölkpulver och vatten. Den varma mjölken pumpas ut till avdelningarna med hjälp av en lufttryckspump. FOTO: Emma Larsson

Familjen Botermans i skånska Röstånga har valt bort amsuggor och i stället installerat mjölkersättningsautomater, så kallade cups. Sedan den tryckluftstyrda anordningen, Neopigg Rescue-system, kom på plats har smågrisvikterna ökat, kullarna har blivit jämnare och antalet avvanda har stigit med en gris per kull.

– Innan vi bestämde oss för att sätta in cups vägde vi för- och nackdelarna jämfört med att ha amsuggor och kom fram till att det här var den bästa lösningen för oss. Amsuggor funkar inte med det grisningsintervall vi har, säger Jos Botermans som arbetar med ett grisningsintervall på 4-5 veckor.

Anpassad till svenska stallar

Inför installationen reste Jos Botermans till Holland för att se hur mjölkautomater används där. Valet föll på ett enkelt tryckluftstyrt system där grisarna tilldelas mjölk i en liten skål genom att pressa på en spak i skålens mitt.

 Mjölkkoppen stöttar upp så bra att vissa smågrisar ibland sover sig igenom digivningen.
Mjölkkoppen stöttar upp så bra att vissa smågrisar ibland sover sig igenom digivningen. FOTO: Emma Larsson

Cups

Investeringskostnad: 1 500-2 000 kronor per box/4 kronor per gris vid 4 års avskrivning.

Kostnad för mjölkersättning: 10 kronor per gris.

I andra länder är kopparna vanligen placerade direkt på spalten men Jos Botermans har Sverigeanpassat lösningen. För att suggan inte ska nå koppen är den placerad i smågrishörnan och kopp och ledningar har packats in bakom en egenkonstruera plåtkåpa. En lösning som fungerar bra, menar de.

– Vi har 44 grisningsboxar och 13 avvanda per kull. Hade vi inte haft mjölkkopparna så hade vi producerat 22 smågrisar mindre per omgång, säger Jos Botermans men poängterar samtidigt att systemet inte är för alla.

Toppar produktionen

– Man ska ha många levandefödda för det här. Har man inte det så kanske det är bättre att lösa den saken först. Kopparna är för dem som redan producerar bra och vill bli ännu bättre, säger han.

 I kopparna finns en flottör som hindrar att mjölken svämmar över kanten.
I kopparna finns en flottör som hindrar att mjölken svämmar över kanten. FOTO: Emma Larsson

På Vindfälle Farm introduceras kultingarna till mjölkkoppen ett par dagar efter födseln och tilldelas sen mjölk i cirka tio dagar. Därefter byts mjölklösningen ut till en annan, lite foderinblandad mjölkblandning som ska förbereda smågrisarna inför avvänjningen.

Jobbet är värt resultatet

Tekniken kräver en del jobb i form av att ledningarna ska spolas ur en gång i veckan, mjölktanken måste fyllas på dagligen och kopparna måste hållas efter i form av att halmstrån som hamnat i kopparna plockas bort. Arbetsinsatser som väger lätt i jämförelse med fördelarna, menar Jos Botermans.

 Jos Botermans har själv konstruerat plåtkåpan som skyddar utrustningen från slitage.
Jos Botermans har själv konstruerat plåtkåpan som skyddar utrustningen från slitage. FOTO: Emma Larsson

Extra djurvälfärd

– Vi såg resultat direkt efter att kopparna installerades. Största fördelen tycker jag är att man får jämnare grisar och nästan inga pellegrisar. Det är enkelt att sköta och tank och pump kräver nästan inget utrymme alls, säger han och tillägger:

– Plus att jag tycker att det finns en djurskyddsaspekt i det hela. När vi får så många smågrisar så måste vi ta hand om dem, antingen med amsuggor eller med cups.

Vindfälle Farm

Ägare: Jos och Elisabeth Botermans

Helintegrerad konventionell produktion

På gården arbetar: Jos och Elisabeth Botermans, sonen Frank och tre anställda.

Antal suggor: 220 + 364 i separat besättning och 1800 slaktgrisplatser.

Mark: 200 hektar åkermark som sköts av sonen Frank Botermans.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen