Gå till innehåll

Meddelande:

Det ser ut att vara tekniska problem just nu.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 10 June

Mindre ogräsmedel med hackspruta

Glyttinge, Linköping

Försök med kombinerad radsprutning och radhackning visar att bara en tredjedel av ogräspreparatet behöver användas. Men ännu är kapaciteten låg jämfört med sprutan. Bandsådd och radhackning är däremot ett lönsamt sätt att ogräsreglera i spannmål.

 I de ljusgula trattarna sitter sprutmunstycken vridna så att de behandlar ett åtta centimeter brett band över raden. I radmellanrummet hackar de mörkgula hackaggregaten. Tekniken sparar två tredjedelar av ogräsmedlet.
Bild 1/2 I de ljusgula trattarna sitter sprutmunstycken vridna så att de behandlar ett åtta centimeter brett band över raden. I radmellanrummet hackar de mörkgula hackaggregaten. Tekniken sparar två tredjedelar av ogräsmedlet.
 Radhackan Thyregod hade både kamera- och GPS-styrning.
Bild 2/2 Radhackan Thyregod hade både kamera- och GPS-styrning.

I framtiden får vi kanske en kombination av radsprutning och radhackning mot ogräs. Tekniken testas i fältförsök i Östergötland. Den och andra kemiska och mekaniska metoder för ogräsreglering visades av Hushållningssällskapet och Jordbruksverket på en temadag om integrerat växtskydd, IPM, utanför Linköping.

EU-krav

Att växtskydda integrerat är EU-krav sedan 2014. Det betyder att man ska förebygga ogräs samt bevaka, behovsanpassa och till slut följa resultatet av sitt växtskyddande.

Kombinerad bekämpning

Försök visar att kombinerad radsprutning och radhackning kan spara preparat. Hushållningssällskapets specialbyggda redskapsbärare för växtodlingsförsök bär dels radhackningsenheter från Cameleon, dels en ramp med sprutmunstycken i trattar som mest liknar kragar för skadade hundar.

Sparar preparat

Tratten är vriden över såraden så att duschen bara träffar ett 8 centimeter långt band över raden. Man gps-sår med ett par centimeters noggrannhet och dubbelt radavstånd, 25 centimeter. Radmellanrummet på 18 centimeter hackas ogräsfritt. Tekniken sparar två tredjedelar av preparatåtgången. Försöken har legat i höst- och vårsäd, vårraps och åkerbönor.

Kapaciteten är mycket lägre än sprutans. Bäst står sig radsprutning och hackning med dyra preparat. Merkostnaden bedöms ligga mellan 50 och 250 procent av en sprutning.

Få alternativ

I dag är alternativet till kemisk ogräsreglering ogräsharvning eller radhackning. Ogräsharvens lönsamhet hänger på kostnaden för preparat och sprutning samt hur effektiv harvningen är. Ogräsbehandling i ärter kostar Jordbruksverket enligt mellan 450 kronor och 900 kronor per hektar, och på ekologiska fokusarealer får ärter heller inte sprutas efter sådd.

Fakta: Teknik för mekanisk ogräsreglering

Hur olika ogräsharvar och radhackor arbetar visades på temadagen om integrerat växtskydd i Linköping på ett fält med lätt jord. En stackars korngröda fick simulera ogräs.

Täcker ogräset

Ogräsharvens funktion är att täcka ogräset med jord. Effekten blir bäst på mycket små ogräs, som vid blindharvning. Då ogräsharvar man till strax över sådjupet innan grödan har kommit upp. En 12-metersharv i 5-6 kilometer per timme hinner 4-5 hektar per timme.

Plockar upp sten

Radhackning är ett alternativ till ogräsharvning, särskilt om ogrästrycket är högt. Hackan klarar att skära av ogräs i höstgrödor som snärjmåra, baldersbrå och blåklint. Skäret får inte vika undan för ogräs eller jordmotstånd, tyvärr plockar det upp sten till ytan. Vid första hackningen får skäret inte mylla grödan, efter stråskjutning kan man köra 10-12 kilometer i timmen.

Tar några plantor

I spannmål sår man ofta med dubbelt radavstånd, men då avkastar vårvete kanske fem procent mindre jämfört med normal sådd. Sår man vårvetet i ett bredare band får plantorna mer utrymme att växa på, och radmellanrummet blir smalare. Vinglar hackan tar den några plantor men inte hela raden.

  • Vårvete kan kompensera

Med sju centimeter breda grödband och 18 centimeters hackskär hackas hela radmellanrummet. Då kan vårvete kompensera skördeförlusten jämfört med normalt radavstånd. Höstvete är mindre känsligt och förlorar inte lika mycket skörd när radavståndet ökar. Optimalt radavstånd beror på grödan, raps sluter sig snabbt och litet radavstånd ger kortare tidsfönster för hackning.

Spännande drönare

En av besökarna på IPM-dagen var Mats Allmyr från Kemikalieinspektionen. Han representerar inspektionen i Växtskyddsrådet. Han tyckte drönarna som analyserar bekämpningsbehovet var spännande, liksom försöken med sprutning i raden och hackning mellan raderna.

– Kan de öka precisionen skulle man slippa sprida herbicider över hela fältet. Sprider man mindre mängd bekämpningsmedel och hanterar riskerna med bättre precision skulle det kunna öppna för en bredare palett av bekämpningsmedel som klarar riskbedömningarna.

”Det bästa av två världar”

– Det vore viktigt, för verksamma ämnen riskerar att försvinna i prövningen på EU-nivå, och industrin har svårt att hitta nya substanser med de effekter man vill ha. Det vore bra att kunna ta det bästa av två världar och samtidigt behålla produktiviteten i växtodlingen.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Detta är premium-innehåll. Läs mer om vår premiumjournalistik!

Vill du läsa vidare?

från 135:- /mån

Bli medlem i LRF

  • Du får Sveriges största företagarorganisation i ryggen. LRF jobbar för landsbygdens framtid.
  • Land Lantbruk/Skogsbruk och familjetidningen Land ingår, både print och digitalt.
  • Dessutom en rad andra förmåner och erbjudanden.
från 171:- /mån

Prenumerera på Land Lantbruk

  • Du får 3 tidningar varje vecka + tillgång till digitalt innehåll
  • Land Lantbruk med Skogsbruk – Sveriges största fack- och nyhetstidning inom jord och skog
  • Land – Sveriges gladaste veckotidning
Till toppen