Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 6 april 2019

Ny app ska ge lantbrukaren skräddarsydd väderinformation

I maj lanserar SMHI en mobilapp för lantbrukare. Förutom väder innehåller den information om när det är rätt tid för markberedning, sådd och skörd av olika grödor. I första versionen släpps troligen även information om växtskydd och gödsling.

– Huvudpoängen är att hitta optimalt tillfälle för olika moment, säger Erik Söderberg, servicedesigner på SMHI.

 I maj lanserar SMHI sin nya app Infarmer. På bilden syns en prototyp som är under utveckling och den kan därför ändra utseende och innehåll efterhand.
I maj lanserar SMHI sin nya app Infarmer. På bilden syns en prototyp som är under utveckling och den kan därför ändra utseende och innehåll efterhand. FOTO: SMHI

Under hösten har SMHI arbetat med att utveckla en mobilapp som bygger på nya prognosmodeller för en specifik plats.

– Vi har fått kritik för att våra väderprognoser är osäkra, inte minst i somras då vi lovade regn som aldrig kom. Vi använder därför en annan typ av prognoser som är baserade på sannolikhetsprognoser – något som kommer öka träffsäkerheten, säger Erik Söderberg.

Visar fuktighet

Appen bygger även på specialanpassad hydrologisk modellering med prognoser om temperaturer och fuktighet i olika marknivåer, något som har betydelse för markpackningen.

Enligt Erik Söderberg ska appen också ge information för enskilda grödor – till exempel när det är rätt tid för sådd, växtskydd, gödsling och skörd. Appen visar även trenden för angrepp från olika skadeinsekter och växtsjukdomar, bekämpningsrekommendationer och när det är optimalt tillfälle att bespruta.

Flera samarbetspartners

I sitt utvecklingsarbete av appen har SMHI haft hjälp av Jordbruksverket och växtskyddscentralerna, ett informationsutbyte som ska fortsätta. Samtal pågår även med partners som kan sådd, växtskydd och gödsling. Men vilka de är vill Erik Söderberg i dagsläget inte kommentera.

Lantbrukarna viktiga i utvecklingen

Men de viktigaste parterna hittills i utvecklingen av appen är lantbrukarna.

– Det är cirka 50 lantbrukare i Östergötland som har deltagit. Vi har haft kontakter via Facebook och åkt ut till en del av dem – fått synpunkter och idéer som gjort att vi har kunnat modifiera vårt arbete. Det har varit väldigt lärorikt. Jag kunde inget om lantbruk men har lärt mig jättemycket.

Släpps i maj

I maj släpps den första versionen av appen Infarmer för iphone och android. På sikt är tanken att lantbrukaren ska kunna mata in egna uppgifter och på så vis kunna få skräddarsydd information. Abonnemangskostnaden beräknas till cirka 95 kronor per månad. Diskussioner med LRF pågår om ett eventuellt rabatterat pris för medlemmar.

Andra användbara appar

Men det finns andra appar redan på marknaden som på olika sätt kan vara till användning för lantbrukare. Här är tre exempel:

 Scouting En mobilbild räcker för att identifiera växtsjukdomar i fält.
Scouting En mobilbild räcker för att identifiera växtsjukdomar i fält. FOTO: Xarvio

Scouting från Xarvio: Ger automatisk fältdiagnos.

Det är bara att ta bilder med mobilkameran så analyserar appen vilken sjukdom eller skadegörare det kan röra sig om. Appen kan identifiera ogräs, skadeinsekter och även kontrollera kvävehalten i växten.

Det kommer allt fler appar som bygger på avancerade algoritmer för så kallad ”djup maskininlärning”. Datorprogrammet och maskinen kan förbättra sig själv över tid. Scouting bygger på en sådan algoritm och ju fler bilder som lantbrukare över världen lägger in i appen desto bättre ska den bli. 

Appen kan nu också fastställa och räkna insekterna som fastnar på de gula limstickor som många lantbrukare använder för att fånga insekter. Alla foton och noteringar registreras i en dagbok. Om det är fler lantbrukare i närheten som använder appen kan man också få meddelanden om möjliga hot och risker som är på gång.

Appen är gratis att ladda ned och finns både för iPhone och Android. 

 TLC Plus
TLC Plus FOTO: Trelleborg

TLC Trelleborgs belastningskalkylator: Rätt tryck i däcken

Med appen TLC Plus, Trelleborgs belastningskalkylator, kan man identifiera den exakta belastningen per axel på traktorn och även det optimala däcktrycket för de olika verksamheterna i lantbruket.

Många menar att rätt däcktryck kan minska de rörliga lantbrukskostnaderna rejält. Samtidigt kan driftsäkerheten öka och lägre däcktryck kan också minska risken för markpackning, vilket är bra för markens möjlighet till bra avkastning. 

Man behöver installera TLC-sensorer på ventilerna i sina maskiner och även en dosa, TLC gateway, som kan samla in data och skicka till mobilen. Appen kontrollerar sedan att de uppmätta trycken motsvarar de rekommenderade värdena. 

Enligt Trelleborg kan man minska de rörliga lantbrukskostnaderna med upp till 20 procent. De har gjort fälttester som visar att bönder som använder det däcktryck som rekommenderas av appen kan spara omkring 80 kronor per hektar och kan minska arbetstiden med 12 procent.

Appen är gratis att ladda ned och finns både för iPhone och Android. 

 Gårdskoll.
Gårdskoll.

Gårdskoll: Bränsleeffektiv maskinpark

Företaget Dataväxt har ett antal digitala lösningar för växtodlare. De säljer också appen Gårdskoll som ska göra det enklare för lantbrukaren att följa upp hur mycket diesel som används på gården. I Gårdskoll registrerar man alla tankningar med traktorn och andra maskiner och håller också koll på leveranser av diesel. 

Tankningen registreras direkt i mobilen och appen tar därefter fram nyckeltal och statistik på förbrukningen. Det kan användas som ett beslutsunderlag och göra det möjligt att få en mer bränsleeffektiv maskinpark. Det går att föra in uppgifter för ett obegränsat antal traktorer och arbetsmoment i appen och uppgifterna sparas även i ”molnet”.

Dataväxt uppger att en del lantbrukare sparat upp till 15 procent genom att optimera valet mellan traktor och redskap bättre. 

Dessutom kan appen användas för att hålla koll på hur mycket ensilage som körts in och hur mycket gödsel som körts ut.

Appen kostar 500 kronor om året och finns för närvarande bara för iPhone. 

LÄS MER: Han strävar mot fossilfritt lantbruk

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen