Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 10 november 2017

Nya regler för traktorer 2018

Från årsskiftet finns det både traktor A som får göra max 40 km/timmen och traktor B som man i Sverige får köra max 50 km/timmen med.

Vid årsskifte börjar det nya traktordirektivet gälla. Det finns många nya regler. Vi frågade Per Johnsson, produktchef lantbruk på Söderberg & Haak Maskin AB vilka han tycker har störst betydelse för svenskt lantbruk.

 För att öka trafiksäkerheten är utrustningskraven hårdare för B-traktorerna, vilka får köras i max 50 km/tim i Sverige.
För att öka trafiksäkerheten är utrustningskraven hårdare för B-traktorerna, vilka får köras i max 50 km/tim i Sverige. FOTO: Per Emgardsson

Alla nya traktorer registreras som klass A eller B. En klass A-traktor får inte kunna köras i mer än 40 km/tim medan en traktor klass B i Sverige inte får köras fortare än 50 km/tim även om transmissionen skulle tillåta det.

Tillåtet sedan januari 2016

A-traktorer, alltså person- eller lastbilar ombyggda till traktor, finns kvar, men är något helt annat än traktor klass A.

Enligt reglerna var det tillåtet att redan i januari 2016 registrera traktorer som klass A eller klass B. Förutsättningen var att de byggts och anpassats (homologiserats) efter det nya traktordirektivet, som heter 167/2016.

Regelverket var dock så skrivet att det var omöjligt för tillverkaren att bygga efter de anvisningar som fanns då.

 50-traktorn klass B ska ha en 50-skylt, däremot ingen LGF-skylt.
50-traktorn klass B ska ha en 50-skylt, däremot ingen LGF-skylt. FOTO: Per Emgardsson

Att vi först nu får klass B-traktorer säger Per Johnsson beror på att reglerna var skrivna så att det var omöjligt för tillverkaren att bygga efter de anvisningar som fanns då. De tillägg till direktivet som behövdes kom först ett år senare.

Det skiljer A från B

Från 1 januari 2018 måste alla EU:s medlemsländer tillämpa det nya traktordirektivet, och alla nya traktorer som registreras ska vara en traktor A eller traktor B. Säljarna kan få dispens för ”slutserieförsäljning” av ett mindre antal traktorer.

Kraven på B-traktorer är hårdare för att göra traktorn säkrare på väg. Bland annat ska skärmarna täcka mer av hjulen, framaxeln ska ha fjädring och styrningen ska ge bättre vägkänsla. Om traktorn har släpvagnsbroms ska dess bromsverkan kunna doseras bättre, bromspedalerna är försedda med sensor och om det inte är ihopkopplade kan traktorn inte köras snabbare än 40 km/tim.

 Alla klass A-traktorer ska ha LGF-skylt. Det ska också gamla 40- och 30-traktorer som denna ha.
Alla klass A-traktorer ska ha LGF-skylt. Det ska också gamla 40- och 30-traktorer som denna ha. FOTO: Per Emgardsson

Dessa skärpta krav gör att det varken är möjligt eller tillåtet att i efterhand typa eller bygga om en äldre 40-traktor eller traktor ”A” till att bli en traktor ”B”.

Traktor B ska besiktigas

Precis som för bilar finns från 2018 krav på obligatorisk besiktning av traktorer klass B. Senast 48 månader efter att, som lagen säger, traktorn ”släppts ut på den svenska marknaden” ska den vara besiktig. Sedan ska den besiktigas vartannat år.

Det är inte klarlagt om traktorerna ska köras till en vanlig besiktningsstation eller om de kan besiktigas på plats, som man gör med entreprenadmaskiner. Mycket talar för besiktning på plats.

För närvarande finns inga krav på besiktning eller registrering av de vagnar och efterredskap klass A-traktorn drar.

Bromskrångel för efterredskap och vagnar

De flesta vagnar och redskap i Sverige har ett så kallat 1-lednings hydrauliskt släpvagnsbromssystem. I Sverige finns det inga nya krav på efterredskap och släpvagnar, oavsett om de dras av en traktor A eller B, utan de tidigare kraven i föreskriften VVFS 2003:20 gäller fortfarande.

 Tvålednings bromsuttag. Till det övre, gula uttaget ansluts bromsledningen. I den är trycket proportionellt mot trycket på bromspedalerna (max 150 bar). Till det röda uttaget ansluts serviceledningen som ger ett fast tryck på15-35 bar för att hålla ifrån bromsarna.
Tvålednings bromsuttag. Till det övre, gula uttaget ansluts bromsledningen. I den är trycket proportionellt mot trycket på bromspedalerna (max 150 bar). Till det röda uttaget ansluts serviceledningen som ger ett fast tryck på15-35 bar för att hålla ifrån bromsarna. FOTO: Per Johnsson

Det nya traktordirektivet kräver däremot att om en traktor har släpvagnsbroms så ska släpvagnsbromsen ha ett 2-ledningssystem, och det gäller oavsett om det är en klass A- eller klass B-traktor.

I det nya traktordirektivet finns också anvisningar för bromsar på släpvagnar i klass A och B. Om vagnen är bromsad så ska bromsen ovillkorligen vara av typ 2-ledningssystem, både på släpvagn A och B.

Får kopplas till traktor av motsvarande klass

Men direktiven om efterredskap eller släpvagnar är ännu inte tvingande för medlemsländerna, säger Per Johnsson. I Sverige gäller därför fortfarande de gamla reglerna i föreskriften VVFS 2003:20.

Men skulle någon köpa en släpvagn som är typad som A eller B-vagn, så får den vagnen bara kopplas till en traktor av motsvarande klass. För att göra det lättare för brukaren kan det leda till att leverantören tillverkar vagnar som inte är klassade vare sig A eller B.

 Om redskapet på en 40-traktor eller traktor klass A inte skymmer traktorns LGF-skylt behöver redskapet inte ha egen LGF-skylt.
Om redskapet på en 40-traktor eller traktor klass A inte skymmer traktorns LGF-skylt behöver redskapet inte ha egen LGF-skylt. FOTO: Per Emgardsson

Så, för att sammanfatta släpvagnsreglerna så gäller det här: Om du har en vagn idag och kopplar den till en B-traktor så är det OK med det bromssystem vagnen har idag. För bogserade redskap (såmaskin, växtskyddsspruta, plog) gäller samma hastighet som traktorn är godkänd för.

Hur fort tycker du man ska köra med en gammal Cirrussåmaskin från början av 2000-talet?

– Inte fortare än förhållandena tillåter, säger Per Johnsson

B-traktor kräver B-körkort

För att köra en B-traktor krävs att man har B-körkort, säger Per Johnsson. Det kan kanske bli en liten begränsning för familjelantbruket. Utan körkort får B-traktorn bara köras på ett ordentligt inhägnat fält, vilket i princip inte existerar. Det betyder att man kan behöva ha en äldre traktor eller en traktor A för ”övningskörning” med den yngre generationen. Traktor ”A” kräver som tidigare minst traktorkort.

 Det är varken möjligt eller tillåtet att bygga om äldre traktorer till att motsvara traktor klass B
Det är varken möjligt eller tillåtet att bygga om äldre traktorer till att motsvara traktor klass B FOTO: Per Emgardsson

Röriga regler för LGF-skylten

– Regelverket går inte riktigt ihop när det kommer till LGF-skylt på traktor och efterföljande vagn/efterredskap, säger Per Johnsson.

En traktor B får inte ha någon LGF-skylt, men på ”sikt” ska den i stället ha en 50 km/h-skylt. På redskapen ska det däremot finnas en LGF-skylt, oavsett om traktorn gör 40 eller 50 km/tim.

Om traktorn i stället är klass A och har ett tillkopplat redskap som inte skymmer traktorns LGF-skylt, så behöver redskapet inte ha egen LGF-skylt.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen