Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 9 juni 2017

Ren E85 rensar bort dieselbakterier

Bakterier i diesel är ett ger driftströningar i reservelverk och fordon med kort årlig drifttid. Med noggrann rengöring och bränslebyte blev reservelverken i Strängnäs och Eskilstuna kommunerna åter driftsäkra.

Tillväxt av bakterier och alger i kontaktytan mellan vatten och diesel var ett problem redan i 1970-talets bergrumslager av beredskapsbränslen. Sedan diesel med biobaserade komponenter blivit vanlig har problemen dykt upp även i farmaggregat och fordonstankar.

Helst ska reservelverk inte köras, så bränslet omsätts långsamt. Men blir det nödvändigt ska de starta på sekunden, inget får klicka om elnätet till vårdcentraler, skolor eller vattenverk havererar.

 Flockar av bakterier och alger som vuxit i en reservkraftverkstank där dieseln haft biobränsleinblandning.
Flockar av bakterier och alger som vuxit i en reservkraftverkstank där dieseln haft biobränsleinblandning. FOTO: Peter Eriksson

Fick problem

I Strängnäs och Eskilstuna kommuner finns ett tjog reservelverk. De provstartar man varje månad och en gång i kvartalet testkörs de en timme. Därför kan bränslet bli stående i tankarna i ett år eller mer, berättar Peter Eriksson Sandström, som ansvarar för de båda kommunernas reservelförsörjning.

– För fem år sedan fick vi bekymmer. Verken gick dåligt, filtren satte igen och bränslet i tankarna brunt och mörkt. Det flöt kring klumpar och på insidan av tankarna fanns en kladdig beläggning som fastnade på våra verktyg.

Vatten i bioblandad diesel inget bra

Risk för mikroorganismer finns i alla tankar, hos både leverantörer och lantbrukare.

Mikroorganismer sugs med luften in i tanken när den töms eller när temperaturen faller på kvällen.

Mikroorganismer äter diesel om de bara får vatten att dricka.

Biobränslen, exempelvis FAME (RME), är mer lättuggade och tål därför kortare lagringstid.

Före leverans av bioblandad diesel, tappa kondensvattnet ur tanken. Dränera tills det kommer klart bränle ur tanken.

Peter och hans kollegor sökte en lösning på problemet, men först måste bränslesystemen göras ren.

– Det har fungerat bra att tvätta med E85, det löser upp smeten. Vi fyller en tredjedels tank och lutar elaggregatet åt båda hållen så att tankens insida blir helt täckt av E85. För god verkan brukar det behöva stå i någon vecka för att lösa upp beläggningen. Sedan tappar vi ur E85 via bottenpluggen, och sköljer sedan med E85 eller ren diesel.

 Filter och silar måste göras ren separat. Flaskan innehåller bränsle från sådana komponenter.
Filter och silar måste göras ren separat. Flaskan innehåller bränsle från sådana komponenter. FOTO: Peter Eriksson

På traktorer med ramtankar eller andra tankar som är svåra att demontera får man fylla tanken helt.

– Pumpa aldrig E85 med vanliga dieselpumpar, säger Peter. E85 avger explosiva alkoholångor, och är därför väldigt brandfarligt. Därför ska man bara hälla E85. Skölj tanken så att alla klumpar försvinner ut.

Så upptäcker man mikrober i tanken

Bränsle ska vara klart och genomskinligt. Disigt, mörknat eller smutsigt bränsle innebära risk för mikrober.

Växer mikrober till bildas en fibrös matta i gränsen mellan bränsle och vatten

Mikroberna bildar ett svart eller brunt slem som sätter igen bränslefiltren och stoppar maskinen.

Så stoppar man dieselmikroberna

Dränera och rengör tanken helt

Eventuellt krävs högtrycks- eller ångtvätt av tanken.

Torka tanken fullständigt före påfyllning.

Kan återanvändas

Rör, slangar och förfilter med silar spolar man ren med diesel. Smutsig E85 tappas på fat, där smeten får sedimentera, sedan kan samma E85 återanvändas till rengöring igen.

– Se till att ingen startar maskinen med E85 i tanken. Ingen E85 får gå ut i bränslesystemet så att den når högtryckspumpen, för E85 är inte smörjande.

Med rengjord tanken måste man förhindra en upprepning. Eftersom bioblandad diesel inte bör lagras mer än ett halvår är andra bränslen lämpligare.

– Biotillväxt i bränslet ger miljökostnader, säger Peter. Förstört bränsle ska destrueras, och vi förbrukar E85 till tvätt. För små förbrukare kan blankdiesel därför vara en miljövinst. Vi har valt att i stället använda syntetisk diesel, vår kommer från Ecopar. Eftersom systemen varit infekterade sätter vi för säkerhets skull till en biocid.

Bränslenas bäst-före-datum

Oblandad (blank) diesel: max 2 år

FAME (RME)-blandad diesel: max 1 år

FAME (RME) 100 procent: max 6 månader

HVO (Hydrogenerade Vegetabiliska Oljor): max 2 år

Källa: SPBI, Preem

LÄS MER: Så undviker du dieselbakterierna

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen