Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 21 april 2019

Riktlinjer för avtal om lantbrukets data

Nu finns europeiska riktlinjer för vad ett avtal om lantbrukets digitala tjänster bör innehålla. Riktlinjerna är inte bindande, så det är lantbrukarens företagaransvar att läsa det finstilta och avgöra om avtalet är rimligt.

 Att dra rätt slutsatser om ett avtal om digitala tjänster kan vara knepigt.
Att dra rätt slutsatser om ett avtal om digitala tjänster kan vara knepigt. FOTO: Nordiskt traktortest 2016 se kod

Sedan ett år har CopaCogeca (europa-LRF) tagit fram europeiska riktlinjer för avtal om hur data från lantbrukets maskiner och driftledningssystem får hanteras. Riktlinjerna är inte tvingande, så det är alltid avtalet mellan tjänsteleverantören och lantbrukaren som gäller. Därför har lantbrukaren ett företagaransvar att läsa avtalets finstilta och bedöma om hen kan acceptera dess hantering av data från traktorer, tröskor eller mjölkningsmaskiner.

Den som skapar data äger rätten till den

Finstilt kan vara svårtolkat, så med riktlinjerna följer en rad kontrollfrågor. Svaren på frågorna ger en uppfattning om hur väl avtalet stämmer med riktlinjerna. De ger lantbrukaren ett beslutsstöd för att avgöra om avtalet kan accepteras. Grundtanken är att både lantbruksnäringen och enskilda lantbrukare ska tjäna på att lantbruksdata bearbetas och förädlas. Riktlinjerna slår fast att den som skapar data, oftast lantbrukaren, äger rätten till den. Därför måste lantbrukaren tjäna på att dela med sig av företagets data.

Rätt till att neka bearbetning av data

Data som är skapad av sammanslagen information från många lantbrukare ägs dock av den som slog samman data. Därför har lantbrukare rätt att neka till att hans data används för sådan bearbetning. Med riktlinjerna följer några exempel på vem som är rättsinnehavare till data och reder ut vad som händer då en lantbrukare som hyr in en maskinstation använder en varningstjänst för skadegörare i fält eller ett utfodringsprogram.

LÄS MER: ”Ta hjälp av teknologin”LÄS MER: Nytt verktyg kan göra alla till precisionsodlare

Fakta: CopaCogecas checklista

Gör så här:

Sök först svaren på följande femton frågor i det avtal om digital datahantering du tänker skriva skriver under. Svaren hjälper dig att bedöma om avtalet är rimligt.

1. Finns det ett avtal?

2. Vilka skyldigheter, garantier och ersättningar gäller?

3. Vilka data samlas in?

4. Vem äger/kontrollerar tillgången till data?

5. Vilka tjänster levereras?

6. Används mina data till annat än tjänster åt mig?

7. Med vem delas mina data? Vad gäller för tredje part? Kan jag neka att data delas?

8. Kan motparten ensidigt ändra i avtalet?

9. Vad sker om motparten byter ägare?

10. Får jag tillbaka mina data i ett användbart dataformat?

11. Informeras jag om säkerhetsproblem?

12. Kan jag välja bort tjänsten och få mina data raderade?

13. Finns rätt till vägledning oberoende av frågetyp?

14. Behöver jag en försäkring?

15. Vilka villkor för sekretess gäller?

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen