Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 5 maj 2019

Smart placering ökar gödseleffekten

Att placera fosforgödsel tillsammans med rapsfröet kan göra att plantan utvecklas snabbare. Samplacerad fosfor har gett upp till 22 procent högre oljeskörd och vårrapsen bättre chans att klara jordloppsangrepp. Det visar försök vid Rise Jordbruk och livsmedel.

 Gunnar Lundin, RISE
Gunnar Lundin, RISE FOTO: Mikael Gilbertsson

Om rapsens groddplanta har god tillgång på fosfor utvecklas den snabbare, det kan ge högre körd. Det visar de försök i vårraps som Rise Jordbruk och livsmedel (f d JTI) gjorde under 2017 som är de senaste resultaten.

– I försöken myllade vi fosforgödsel i samma sårad som rapsfröet, säger Gunnar Lundin vid Rise. Som fosforgödselmedel provade vi MAP (NP 12-23) och superfosfat (P20). Bästa resultat fick vi när tre fjärdedelar av fosforgivan på totalt 20 kg/ha tillfördes via såbillen och en fjärdedel via gödselbillen. Jämfört med traditionell kombisådd gav superfosfat då 19 procent och MAP-gödsel 22 procent högre oljeskörd.

Tidigare utveckling

Försöket låg på en fosforsvag jord (klass II) som kvävegödslades med Axan, 130 kilo N per hektar.

– Under hela växtodlingssäsongen tenderade försöksleden med samplacerad fosforgödsel att ha något tidigare utveckling jämfört med traditionell kombisådd, säger Gunnar Lundin. Under 2018 fortsatte vi försöken med samplacering av fosfor. Men de torra och extremt varma förhållandena gjorde det svårt att få några tydliga utslag av tillförd växtnäring överhuvudtaget.

 Flöden av gödsel och utsäde i Väderstad Rapid med fosforskena.
Flöden av gödsel och utsäde i Väderstad Rapid med fosforskena. FOTO: Väderstadsverken

Fakta: Så testar du samplacering av fosfor och raps (se bild ovan)

Det är enkelt att prova samplacering av fosfor och rapsfrö med en vanlig kombisåmaskin.

Extrautrusta den med en frösålåda och skenor som för rapsfröet från frösålådan till såbillen.

Fyll gödsellådan med kvävegödsel, till exempel NS 27-3

Fyll utsädeslådan med fosforgödsel till exempel NP 12-23

Fyll sedan frösålådan med rapsutsäde, som via fosforskenorna åker ned i såbillen där det blandades med fosforgödseln.

Snabbare tillväxt

Rises försöksresultat i vårraps stämmer väl överens med kanadensiska erfarenheter. Där ledde startgivor av fosfor i såraden till snabbare tillväxt under plantornas tidiga utvecklingsstadier och en till två dagars tidigare mognad av grödan.

Placering viktig

Att det är särskilt viktigt att placera fosforn rätt beror på att fosfor, till skillnad från kväve och kalium, är extremt trögrörligt i marken. Fosfor förflyttar sig normalt bara 1-2 cm från den punkt där det tillförts. Såradsplacering av fosfor fungerar bra eftersom risken för groningshämmande ”bränning” är mycket mindre med fosforgödselmedel än med kväve- och kaliumgödsel.

 Vita korn är fosforgödsel, NP 12-23, som samplacerats med blå rapsfrön i såraden. Fosforgivan är 15 kg P/ha.
Vita korn är fosforgödsel, NP 12-23, som samplacerats med blå rapsfrön i såraden. Fosforgivan är 15 kg P/ha. FOTO: Gunnar Lundin

Försök i tre år

Rises fältförsök med samplacering av växtnäring och rapsfrö startade 2016 med fullgödselmedlet NPK 24-4-5. Att samplacera fullgödselmedel gav inte några påtagliga förbättringar av vare sig plantutveckling, avkastning eller kvalitet.

Snabb rapsstart allt viktigare

I Mellansvensk vårrapsodling har det blivit allt viktigare att rapsen kommer upp och igång snabbt. Då får den chans att växa ifrån angrepp av jordloppor. De är särskilt besvärliga i området strax norr om Mälaren. Dagens tidigare sådd innebär i regel lägre marktemperaturer. Därför behöver mer omsorg läggas för att åstadkomma en snabb tillväxt.

Ändlig resurs

– I det svenska lantbruket används årligen i storleksordningen 700 000 ton konstgödsel till en kostnad av cirka 2 miljarder kr, säger Gunnar Lundin. Såväl med tanke på den yttre miljön, lönsamheten i växtodlingen som på hushållningen med jordens tillgångar är det angeläget att växtnäringsinnehållet i dessa produkter kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Inte minst gäller detta för den ändliga resursen fosfor som är ett av de viktigaste växtnäringsämnena för optimal tillväxt och förbättrad blombildning och fröproduktion.

Samfinansieras

Rises försök med samplacering av växtnäring och rapsutsäde finansieras av Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning (SSO). Arbetet utförs i samverkan med HS Konsult och Väderstad-Verken AB.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Läs mer om

Till toppen