Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Teknik 7 mars 2018

Borring: ”Bra att kunna styra traktorn rakt även om gps:en går överstyr”

Det saknas varken mätpunkter eller information. Tvärtom finns det enorma mängder data att tillgå. Men ska företagare i de gröna näringarna verkligen kunna dra konkret affärsnytta av den accelererande digitaliseringen krävs också ett kritiskt perspektiv med användarna i centrum. Det var ett av budskapen under ett stort seminarium på tisdagen.

FOTO: Marie Henningsson

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm belyste med hjälp av talare från olika näringar i den gröna sektorn hur digitaliseringen påverkar dagens och framtidens samhälle.

En översiktlig genomgång med globala exempel på hur långt artificiell intelligens och maskininlärning har avancerat i bransch efter bransch gav en glimt av hur den nya kunskapen kan tillämpas.

”En möjlighet”

Det svenska lantbruket och hela livsmedelskedjan är mitt uppe i förändringen, där teknikdrivna lösningar skapar nya förutsättningar.

– Vi ser ny teknik och digitaliseringen som en möjlighet. Målsättningen är ökad effektivitet och lönsamhet, sade Jesper Broberg, förbundsdirektör för Hushållningssällskapet, och nämnde flera konkreta projekt inom förbundet.

Ett handlar om att bjuda in kunderna till en digital arbetsplats, medan ett annat går ut på att med rådgivning i fokus spana på digitala lösningar i andra länder.

Cecilia Bågenvik som arbetar med teknisk utveckling vid DeLaval pekade på att tekniska hjälpmedel ger upphov till en enorm informationsmängd.

– Men generellt är vi dåliga på att använda all data. Det gäller att använda sensorer på ett smart sätt och här krävs mer forskning på området, sade hon.

– Ny teknik kommer inte att ersätta duktiga lantbrukare och rådgivare, men det blir mindre av praktiska sysslor och ett mer effektivt arbete.

FOTO: Per Emgardsson

Alla tjänster i en portal

Lantmännen har ett pågående innovationsarbete där alla tjänster är samlade i en och samma portal. Den har namnet LM² och syftar ytterst till att öka lantbrukets produktion och lönsamhet.

– Att göra big data till smart data är en process som kräver att man kombinerar skilda kompetenser och arbetar tvärvetenskapligt inom branschens områden, framhöll Carin Ritter, strategisk utvecklare vid Lantmännen Lantbruk.

Magnus Ljung forskare vid SLU i Skara konstaterade att det i digitaliserings spår kommer att finnas både vinnare och förlorare. Han betonade vikten av ett användarperspektiv och ställde frågan hur digitaliseringen kan tänkas påverka relationerna till lantbruket och den mänskliga känslan för processerna i skog och mark. Leder den till en distansering?

”Digitaliseringen drar mycket pengar”

Peter Borring, regionordförande för LRF Östergötland, påminde om att investeringarna i ny teknik kan gräva hål i lantbrukarnas plånböcker.

– Digitaliseringen drar mycket pengar. Det här är något av de stora pojkarnas leksaker. Det är viktigt att ha ett kritiskt perspektiv.

I ett resonemang om lantbruksutbildningar ville Peter Borring också slå ett slag för kreativitet och praktiska färdigheter.

– Det är bra att kunna köra traktorn rakt även om gpsen går överstyr.

LÄS MER: Digitaliseringens framfart – robotarna tar överLivsmedelshandeln på väg att stöpas om

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Lantbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen