Toppresultat för Södra

Året har börjat på topp för Södra där massaproduktionen utvecklas starkt. Utvecklingen för trä- och interiörvaror är däremot problematiskt och kan leda till färre enhet, enligt rapporten.

undefined

undefined

Interiörprodukter mer problematiskt 

I en kommentar säger han att affärsområdet Södra Cell fortsätter att utvecklas mycket starkt. Produktionen vid bruken beskriver han som stabil och effektiv, samtidigt som bolaget investerar 5 miljarder kronor i ökad produktion.

Resultatutvecklingen för Södra Wood, där sågverk och interörprodukter ingår, är mer problematisk.

– Arbetet med att förbättra den operationella effektiviteten utvecklas väl men lägre priser och ett sämre marknadsläge pressar lönsamheten. För att förbättra lönsamheten kommer även strukturella förändringar att bli nödvändiga över tiden. Flera mindre åtgärder har redan vidtagits, bland annat koncentrerar vi mer av vår verksamhet till färre och större enheter, säger koncernchef Lars Idermark.