Torråret utmanar även 2019

För många jordbruk är investeringsutrymmet för 2019 skralt, spår Per Emgardsson i sin krönika. Dyrt vinterfoder och halv skörd som betalats en fjärdedel bättre än normalt tär på investeringsviljan.

FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Torråret 2018 registrerades 2 885 jordbrukstraktorer av femton märken med nära 500 modeller. I slutet av 1970-talet såldes 10 000-12 000 traktorer av 20 märken med 150 modeller. Så valfriheten har ökat, i teorin.

Men ska man tro traktorregistreringarna används den lite. Var fjärde traktor var en modell på tioitopplistan, och 40 procent hörde till de tjugo mest registrerade. Det handlar förstås också om vad som är en traktormodell. Är det motor + växellåda eller är det traktorskärmens och tryckoljeuttagens prestanda som avgör modellen?

Svaret är öppet men klart är att traktorköpet blivit krångligare. Då bytte man dragögla och tryckoljekopplingar, sen passade redskapet. Nu ska ISObus och molntjänster fungera ihop. Registreringarna säger heller inte många traktorer som verkligen når jordbruket. Nya lagkrav eller marknadshänsyn gör att osålda maskiner ibland registreras

Torråret är förbi, men vinterfodret tärde på djurföretagens investeringsutrymme och många växtodlare bärgade mindre än halv skörd. Men effektivt spannmålspris efter kvalitetsavdrag och kontraktbrottsavgifter blev kanske bara 110-130 procent av normalt, inte dubbelt. Därför kan inställda investeringar bli en utmaning för både jordbrukare och maskinåterförsäljare under 2019.