Tre år efter den stora branden: Små angrepp av skadegörare på nya skogen

Sista juli 2014 utbröt den stora branden i Västmanland. 13 100 hektar skog brann. Nu tre år senare spirar sådd och planterad skog åter på drygt 2000 hektar som hittills föryngrats.

Det grönskar igen i det brandhärjade området i Västmanland. Stora delar av området kommer att bli en lövskog.
Det grönskar igen i det brandhärjade området i Västmanland. Stora delar av området kommer att bli en lövskog. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Inventeringar som Skogsstyrelsen sammanställt visar att föryngringarna verkar klara sig bra. Oron att de unga plantorna skulle drabbas av stora angrepp av rotmurkla och snytbaggar har inte blivit verklighet.

Rotmurklan försvann

Enligt Skogsstyrelsen kan den hårda branden på träd och rötter, samt i humuslagret, ha inneburit att rotmurklan inte hittade ”mat” utan dog. En annan teori är också att dagens täckrotsplantor är mer motståndskraftiga än rotbeskurna barrotsplantor som förr ofta angreps av svampen.

Bränd humus och brända stubbar bedöms också som främsta orsak till att inte snytbaggen klarat sig och angriper nya plantor.

Eftersom granbarkborrarna hade svärmat färdigt när det brann var situationen positiv. Den nya generationen borrar låg nedgrävd i marken och brändes troligen ihjäl, dessutom var det svalt vår och sommar 2015 och det missgynnade granbarkborrarna.

Märgborren trivs bättre

En annan skadegörare, den större märgborren, har däremot förökat sig rejält i de branddödade tallarna. Den klarar sällan att döda friska träd men kan skadar årsskott och därmed minska tillväxten.

Totalt kunde cirka en halv miljon fastkubikmeter virke avverkas i brandområdet, men stora volymer förstördes. I år har föryngringen av delar av området fortsatt. Hittills har drygt 2000 hektar markberetts och föryngrats med fifty-fifty sådd och plantering. Totalt drygt 4000 hektar kommer att föryngras av skogsägarna. Det sker enligt en plan som Skogsstyrelsen tagit fram med extrapengar från regeringen.

En av norra Europas största sammanhängande lövskogar

Övrig bränd areal har avsatts som naturreservat, en Ekopark och enskilda naturhänsyn. På de arealerna får naturen sköta föryngringen själv och där kan man redan se gräsväxt och främst lövträd spira. Enligt Skogsstyrelsen kommer brandområdet att bli en av norra Europas största sammanhängande lövskogar till glädje för lövberoende arter. Flera brandgynnade arter som svedjenäva, sotsvarta praktbagge och tretåig hackspett har dykt upp inom brandområdet.

LÄS MER: Orsaken till branden ännu inte fastställd

LÄS MER: Skogsbrand i fokus på Fotografiska museet

LÄS MER: Stora Enso stäms för skogsbranden