Tre nya fall av fågelinfluensa i södra Sverige

SVA har upptäckt tre nya fall av fågelinfluensa av typen H5N6, som nu har smittat en havsörn, en duvhök och en ormvråk i södra Sverige.

Ormvråk.
Ormvråk. FOTO: MOSTPHOTOS

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA har upptäckt viruset på en havsörn, en duvhök och en ormvråk som alla tre har hittats Mörrum och Bromölla i södra Sverige.

– H5N6 cirkulerar fortfarande i vilda fågelpopulationer i landet och vi vet inte hur omfattande utbredningen är. Det är sannolikt att nya fall på vildfågel kommer upptäckas, och det finns fortfarande en risk för att tamfågel ska smittas. Därför vill vi påminna om att det alltid är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA, i ett pressmeddelande.

Liknar H5N8-viruset

Viruset liknar H5N8 som har drabbat Europa och delar av Sverige under 2016 och 2017- H5N6 har dock inte spridits i samma omfattning och är inte lika dödligt. H5N6-viruset har inte visat sig utgöra någon risk för människor, till skillnad från en variant av viruset i Asien.

– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds­rutiner, säger Karin Åhl, ställföreträdande enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket.

Flera fall av fågelinfluensa av typen H5N6 har upptäckts, bland annat hos en havsörn och en ormvråk vid Blekingekusten, samt senare även hos en hobbybesättning av fåglar i Uppsala län och på två havsörnar i Blekinge. Nyligen har fem döda havsörnar upptäckts i nordöstra Skåne, som är under analys hos SVA.

LÄS OCKSÅ: Nya fall av fågelinfluensa