Tröskning i torkan skapar brandrisker

Det torra och varma vädret innebär en stor risk för markbränder, särskilt när tröskning och bärgning nu börjar. Det gäller att vara beredd om bränder uppstår, varnar ett försäkringsbolag.

I det torra vädret drar spannmålströskning och bärgning av halm igång. Enligt fösäkringsbolaget Länsförsäkringar gäller det att vara vaksam och beredd med utrustning för att släcka.

– I Danmark orsakade gnistbildning från en skördetröska brand i en halmsträng bakom tröskan och lågan spreds snabbt av vinden till en explosionsartad brand. Vi vill nu uppmärksamma svenska lantbrukare att vara extra säkerhetsmedvetna inför skörden, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, i ett skriftligt uttalande.

Hans råd är att ta med vatten och släckningsdon med ut till åkern, samt att fylla gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten och att ha beredskap vid skörden och om möjligt samverka med grannar.

Han pekar även på en tidigare enkät från Länsförsäkringar, där uppvärmning och gnisbildning stod för 25 procent av brandorsakerna. Mindre vanligt var brand på åkrarna, men i det torra vädret ökar den risken markant.

– Vi har tydliga rekommendationer var det ska finnas brandsläckningsutrustning på ett lantbruk, bland annat vilken typ av brandsläckare som ska finnas på skördetröskor, traktorer, fälthackare och slåtterkrossar. Men sprider sig elden så snabbt som den gjorde i Danmark häromveckan så räcker det kanske inte, säger Johan Litsmark.

Länsförsäkringars tips för att minska brandrisken under skördearbete:

• Ha gödseltunnor eller andra stora kärl fyllda med vatten i beredskap för att snabbt kunna förhindra en stor spridning.

• Samverka med grannar om gödseltunnor eller andra större vattenbehållare som kan användas vid släckning.

• Utrusta maskinerna med fler handbrandsläckare*

• Finns möjlighet att ha en tunna med vatten eller en farmartank på ett släp med en pump så är det en mycket bra säkerhetsåtgärd.

• Om du skulle behöva ringa räddningstjänsten – tänk igenom hur du bäst beskriver vägen till dina marker. Träna gärna i exempelvis Google maps hur du får fram koordinaterna på din position.

Källa: Länsförsäkringar

LÄS OCKSÅ: Brinnande halmbalar bekämpades av räddningstjänsten