Trots långa dagar - lantbrukare favoritjobbet

Att vara lantbrukare innebär långa arbetsdagar och få lediga dagar. Ändå är lantbrukare ett favoritjobb, visar en undersökning från Agria.

FOTO: IBL

Lantbrukare i Sverige är mycket nöjda med sitt yrkesval, visar en enkät som har gjorts på uppdrag av Agria Djurförsäkringar under våren. Av alla lantbrukare uppger hela 97 procent att de är nöjda med sitt yrkseval. Skälen till att de uppskattar sitt arbete är den höga friheten att styra över den egna tiden, att få vara ute i naturen, samt umgänget med djuren. Många gillar också att jobba i en spännande bransch och att få utvecklas i sin roll.

- Friheten, naturen och djuren är de vardagsinslag som lantbrukarna uppskattar allra mest, säger Agnes Fabricius, VD för Agria Djurförsäkring, i ett pressmeddelande.

Agnes Fabricius.
Agnes Fabricius.

Saknar inte chefer

När lantbrukarna fick skriva i de öppna kommentarsfälten framgår det också fördelar om att få arbeta hemma utan att ha en chef, samt att fördelarna med att få utlopp för sin kreativitet och variationen i jobbet.

- Jag skulle gissa att arbetet på den egna gården upplevs som en livsstil där arbete och fritid flyter ihop. Samtidigt är det många lantbrukare som har svårigheter att ta ut någon längre ledighet, säger Agnes Fabricius.

Familjen avlastar

Av undersökningen framgår också att lantbukarna arbetar många timmar och har få lediga dagar. De flesta arbetar mer än 50 timmar per vecka och endast 29 procent tar aldrig ut semester med mer än fyra dagar i följd. Avlastningen sköts med familj eller personal som hyrs in.

Undersökningen visar också att ensamarbete är vanligt, samt att jobba med ytterligare en person, vilket 68 procent uppger. Endast ett fåtal arbetar ihop med tre eller fler kollegor. I undersökningen som genomfördes av PFM Research, deltog drygt 300 lantbrukare.

Varför är du nöjd med ditt yrkesval? (flera svarsalternativ)

Styra egen tid: 70 procent

Vara ute i naturen: 54 procent

Umgås med djuren: 40 procent

Spännande bransch i förändring: 40 procent

Utvecklas och växer med min roll: 42 procent

Hur många timmar per vecka jobbar du i genomsnitt?

60 timmar eller mer: 30 procent

50-59 timmar per vecka: 27 procent

40-49 timmar per vecka: 21 procent

Hur ofta har du semester med än 4 dagar i följd?

Aldrig: 29 procent

1 gång per år: 37 procent

2 gånger per år: 22 procent

Källa: Agria Djurförsäkringar