Tyskland tänker försvara Cap

Modernisera stöden, men skär inte ned Caps andel av EU-budgeten. Tysklands kommande koalitionsregering har redan trätt fram som en tydlig försvarare av EUs jordbrukspolitik.

Angela Merkel.
Angela Merkel. FOTO: VON STOCKI/FACE TO FACE/REX

Med en ovanligt stark signal från det stora Tyskland kommer spekulationerna om att Brexit blir spiken i kistan för EUs jordbrukspolitik säkerligen att tystna.

Särskilt som den franske presidenten Emanuel Macron på senare tid har vänt till en mer Cap-vänlig riktning efter att tidigare ha förespråkat reformer.

Cap-försvarare

Att Tyskland nu tar på sig den tidigare franska rollen som Cap-försvarare framgår av det 30-sidiga dokument som partierna i den blivande tyska regeringskoalitionen lade fram redan 13 januari.

Nedskärningar väntade

Att Cap ska behålla sin nuvarande andel på runt 38 procent av EU-budgeten, ställer sig såväl konservativa CDU och CSU, samt socialdemokratiska SPD, bakom. Vilket betyder att de tyska partierna i högre grad slår vakt om Cap än EU-kommissionen. Bara någon vecka tidigare signalerade den tyske budgetkommissionären Günther Oettinger väntade nedskärningar av Cap i det budgetförslag han lägger fram 29 maj. I synnerhet om medlemsländerna vägrar betala mer till EUs budget.

Villkor för att betala

Tyskland visar alltså en vilja att fortsatt betala till Cap. Men bara på en rad villkor som också framgår av skissen till regeringsförklaring: Nämligen att pengarna i högre grad används för att stärka miljö- och klimatskydd, djurvälfärd samt respekten för sociala standarder. Samt att Cap samtidigt blir mindre byråkratiskt, mer effektivt och marknadsorienterat.

Kvar på dagens nivå

För att med framgång kunna åstadkomma detta måste Cap-andelen av budgeten ligga kvar på dagens nivå även under nästa budgetperiod 2021-2028, resonerar CDU, CSU och SPD.

I det 30-sidiga dokumentet nämns även växtskyddsmedlet glyfosat, som var en källa till konflikt mellan CDU och SPD i den tidigare koalitionsregeringen, men där Tyskland vid EU-omröstningen om fortsatt tillstånd i december till sist lade sin utslagsröst för en femårig förlängning.

Fortsatta förhandlingar

SPDs ståndpunkt om att glyfosat ska fasas ut har nu fått ökat genomslag i koalitionens gemensamma syn. Den nya regeringen ska anta en strategi för att systematiskt minska användningen av glyfosatbaserade medel, men målet är att fasa ut dem så snart som möjligt, säger dokumentet.

Det är först om några veckor som den nya regeringen väntas vara på plats med ministrar. Förhandlingarna om detaljerna i politiken fortsätter.

EU-kommissionen om nya Cap:

I början av januari avslöjade EU-kommissionen något om vad som kan komma i förslaget om Cap och EU-budgeten 29 maj.

Caps del av budgeten sänks, men inte till en lägre andel än 30 procent. Cap kan även behålla en högre andel än så om länderna är beredda att betala.

EU-avgiften föreslås höjas från dagens 1 procent av bruttonationalinkomsten ,BNI, till mellan 1,1 procent och 1,2 procent.

Läs mer: EU: Beskatta energi och höj Cap-stöden