Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 11 maj 2013

Bränt slam blir till fullvärdig fosfor

Ur askan av det förbrända avloppsslammet kommer fullvärdig fosfor som kan användas i konstgödsel. Om tre år ska det ligga 100 000 ton aska redo för storskalig produktion. Eldningen i svenska värmeverk har redan inletts.

Bild 1/3 FOTO: Jörgen Hildebrandt
Genom att blanda avloppsslam med flis får man fram ett bränsle som går bra att elda i värmeverk. Träflisen ser också till att neutralisera lukten.
Bild 2/3Genom att blanda avloppsslam med flis får man fram ett bränsle som går bra att elda i värmeverk. Träflisen ser också till att neutralisera lukten. FOTO: Jörgen Hildebrandt
Ur askan från det förbrända avloppsslammet går det med modern teknik att utvinna ren fosfor. Johan Fahlström, Erik Cuite, Erik Holmén, Tomas Ulväng och Patrik Enfält räknar med att den storskaliga produktionen kan vara i gång om tre år.
Bild 3/3Ur askan från det förbrända avloppsslammet går det med modern teknik att utvinna ren fosfor. Johan Fahlström, Erik Cuite, Erik Holmén, Tomas Ulväng och Patrik Enfält räknar med att den storskaliga produktionen kan vara i gång om tre år. FOTO: Jörgen Hildebrandt

Blandningen som transportbandet skickar in till pannan på Ena Energis värmeverk i Enköping består av 35–45 procent hygieniserat avloppsslam och resten flis. På några meters håll känns nästan ingen lukt alls. När förbränningen är klar återstår cirka 5 procent i form av aska.

– Just nu proveldar vi cirka 1 000 ton. Miljövärdena ser bra ut och dessutom ger slammet tack vare sitt svavel en viss rostskyddande effekt för pannan. De låga kostnaderna för bränslet är också en drivkraft för vår del, berättar Tomas Ulväng, VD för Ena Energi.

I december 2011 skrev avfalls- och återvinningsföretaget Ragnsells licensavtal med Easy Mining vars affärsidé bygger på en svensk uppfinning där man avskiljer fosfor och tungmetaller ur till exempel avloppsslam. Metoden har hittills bara använts på laboratorienivå.

Utvinningen av fosfor ur aska är ett alternativ till att sprida avloppsslammet på jordbruksmark med alla de oönskade ämnen som då följer med. Ragnsells målsättning är att bygga ett lager på uppemot 100 000 ton aska och starta en storskalig fosforproduktion.

– Vi ser det som ett komplement till dagens slamhantering och metoden är i första hand till för det besvärliga slammet som inte lämpar sig för spridning, säger Johan Fahlström på Ragnsells Miljökonsult.

Enköping är det tredje värmeverket där proveldning sker. Under våren ska Ragnsells utvinna fosfor ur cirka 1 ton aska för att undersöka dess kvalitet. Samtidigt planerar företaget för en framtida utvinningsanläggning som i bästa fall kan stå klar om två år. Var den ska ligga är inte bestämt.

– Detta är Ragnsells sätt att möta framtiden. Vi räknar efter 2016 med högre hygieniseringskrav på slammet vilket kräver större lagringsutrymmen och vi räknar också med striktare gränsvärden på det slam som ska spridas, säger produktchef Erik Cuibe.

För Easy Mining innebär Ragnsells satsning det genombrott som företaget väntat på sedan starten för sex år sedan. VD Patrik Enfält ser egentligen inget slut på den potentiella marknaden med tanke på att det finns en europeisk årsproduktion över 150 000 ton fosfor i olika sorters aska.

– Genom att blanda slammet med flis och elda i värmeverken drar man nytta av den befintliga svenska infrastrukturen och får ett energitillskott. I övriga Europa eldas slammet i regel utan iblandning och processen förbrukar ungefär lika mycket energi som den ger, säger Patrik Enfält.

Slamaska

Avvattnat avloppsslam innehåller cirka 1 procent fosfor. Om slammet förbränns stiger koncentrationen till 7-13 procent i askan. Det kan jämföras med 12-16 procent i mineralet apatit som är den vanligaste fosforkällan.
Varje år förbränns i Europa avloppsslam, kadaver och slakteriavfall som innehåller 150 000-160 000 ton fosfor. Det motsvarar 15 års förbrukning i det svenska jordbruket.
Easy Minings patenterade utvinningsmetod heter Clean Map. Processen inleds med att lösa upp askan med syra. Fosforn extraheras och när ammoniak tillsätts bildas ammoniumfosfat. Varje kilo aska av den förbrända flis- och slamblandningen ger 200 gram ammoniumfosfat vilken i sin tur består av 50 gram ren fosfor.
I den fortsatta processen separeras även det järn och det aluminium som finns i slammet och som kommer från de fällningskemikalier som reningsverken tillsätter. Även olika tungmetaller avskiljs.
Ammoniumfosfat är helt lösligt i vatten och håller därför högsta gödselmedelskvalitet. Easy Mining-metoden är unik på så sätt att gödselmedlets renhet är oberoende av råvarans kvalitet och innehåller mindre än 1 mg kadmium per kilo fosfor.
Processen kräver mindre energi än etablerade utvinningstekniker och tar därför fram gödselmedel till en lägre kostnad.

Relaterade artiklar

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen