Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 15 mars 2017

EUs kemikaliemyndighet: Glyfosat är inte cancerframkallande

Glyfosat bör inte klassas som cancerframkallande. Det konstaterar i dag EUs kemikaliemyndighet (ECHA).

FOTO: Mostphotos

Turerna kring huruvida glyfosat, som är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige, är skadligt och bör förbjudas har pågått sedan 2015 då WHOs cancerforskningsinstitut IARC klassificerade glyfosat som "troligen cancerframkallande". Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) gjorde senare en motsatt säkerhetsbedömning.

Då EU-länderna i somras inte lyckades komma överens om att förlänga tillståndet för glyfosat i ytterligare 15 år gick EU-kommissionen in och beslutade att tillåta glyfosat i 18 månader. Åtgärden var temporär i väntan på att ECHA skulle pröva om glyfosat är cancerframkallande.

I dag kom beskedet: EUs kemikaliemyndighet bedömer att glyfosat inte bör klassificeras som cancerframkallande. Det rapporterar Agra Europe.

Detta är medlemmarna av kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté (RAC) enhälliga om.

Beskedet ökar möjligheterna för EU att under året förlänga tillståndet för glyfosat.

Tim Bowmer, ordförande för RAC, menar att ECHA tagit del av flera olika studier än IARC för att komma till sin slutsats. Han menade också att studier på möss och råttor inte gav tillräckligt konsekventa resultat för att man skulle kunna dra slutsatsen att glyfosat har cancerogena effekter.

ECHA klassificering grundar sig enbart på hur farliga egenskaper glyfosat har. När EU-kommissionen ska fatta nytt beslut om godkännande av glyfosat kommer man även ta hänsyn till sannolikheten och riskerna för exponering av ämnet.

Relaterade artiklar

Till toppen