Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 18 mars 2013

Jämtland: Helt fel att skydda ordet "fäbod" som varumärke

Ett företag i Dalarna har skyddat ”Fäbod” som sitt varumärke. Ska någon äga begreppet så borde det vara LRF, anser LRF i Jämtland.

Företaget Melkers Chark i Dalarna har skyddat begreppet ”Fäbod” som eget varumärke. Skyddet omfattar allt som går att äta och dricka. I en motion från Mitthärjedalens LRF-avdelning skriver ordförande Karl Olof Sundeberg att det inte borde vara rimligt att bakbinda en hel kulturhistorisk företeelse som fäbodbruket byggt upp genom århundrandena. Möjligheterna att överleva som fäbodbrukare står och faller med det, menar han, och vill att LRF ska arbeta för att häva varumärkesskyddet vid nästa prövning. Regionsstyrelsen ställer sig bakom motionären och menar att om varumärket ska ägas så borde det vara LRF. LRF-medlemmar som har produkter från fäbodar borde fritt få använda begreppet fäbod. Regionsstyrelsen i Jämtland föreslår att i en motion till riksförbundsstämman kräva att LRF arbetar för att häva varumärkesskyddet som sker var femte år.

Revsunds lokalavdelning vill jämna ut gårdsstöden med tillhörande gårdsbelopp för att gynna produktionslantbruket i norra Sverige, alternativt knyta motsvarande värden av tilläggsbeloppen till produktion med djurhållning. Motionären skriver att det är mjölk- och köttproduktionen som dominerar i Norrland och att det är de områden som kämpar med störst lönsamhetsproblem.

Två motioner tar upp problem med varg. LRF Södra Härjedalen föreslår att vargarna ska tas bort från området alternativt ta bort föryngringen varje år så enbart alfaparet kvarstår. Ström-Alanäs lokalavdelning föreslår att LRF startar ett samarbetsorgan där människor som drabbats av rovdjursangrepp kan föra fram sina åsikter.

Motioner till regionförbundsstämman i Östersund den 21 mars

Antal motioner: 12

Några exempel:

  • Gör LRF till en remissinstans både lokalt och centralt gällande planmonopolet så att de areella näringarna berörs.
  • Öka anslagen till underhåll av grusvägar.
  • Stoppa exploateringen i Storsjön.
  • LRF bör bevaka hot mot vattenföroreningar i Sverige.
  • Befria ledamot eller annan funktioner i LRF lokalavdelningsstyrelser från LRFs medlemsavgift.
  • Byt ut öronmärkningen av nötkreatur till elektroniska tags.
  • Gör öronmärkning av getter frivilligt.
  • Starta oberoende utredning av renbetesskador.
  • Risker med uranbrytning.

Relaterade artiklar

Till toppen