Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 10 augusti 2011

Mjältbrandsvaccin kan tillåtas

Efter den senaste tidens utbrott av mjältbrand i naturreservatet Kvismaren utanför Örebro kan mjältbrandsvaccin, för första gången någonsin, tillåtas i Sverige.

– När det handlar om levande mjältbrandsvacciner så måste det först verkligen undersökas att vaccinet inte medför andra oönskade risker, som virus, säger Marianne Elvander, statsepizootolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Utredningen drivs av SVA i samarbete med Läkemedelsverket. Just nu tar myndigheterna fram fakta och tittar på vilka kategorier av djur som kan bli aktuella för vaccination.

Italien, Storbritannien och Ungern är de länder i Europa som i dagsläget har ett beredskapslager med vaccin ifall ett sjukdomsutbrott skulle uppstå. Om Sverige går samma väg är det enbart tänkt att användas vid sällsynta tillfällen. Ett exempel är om mark med ett stort naturvärde behöver betas trots risk för mjältbrandssmitta.

– Men att vaccinera är alltid förenat med risker, exempelvis för dräktiga kor, så det är ingen rutinåtgärd, säger Marianne Elvander.

Djur som betar i riskområden behöver vaccineras under flera års tid för att skyddas mot smittan. Det är så länge som mjältbrandssporer kan överleva när de kommit upp till markytan.

Relaterade artiklar

Till toppen