Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 17 januari 2016

Oklart om man får filma med drönare

Det kan bli svårare att göra en svepande film från ovan över sin fastighet. Kammarrätten har i en dom slagit fast att drönare som är utrustade med kameror ska omfattas av kameraövervakningslagen (KÖL). Men domen är överklagad.

Drönare med kamera kan göra nytta i skogsbruket men är det lagligt?
Bild 1/2Drönare med kamera kan göra nytta i skogsbruket men är det lagligt? FOTO: Rolf Segerstedt
Drönare med kamera kan göra nytta i skogsbruket men är det lagligt?
Bild 2/2Drönare med kamera kan göra nytta i skogsbruket men är det lagligt? FOTO: Rolf Segerstedt

Att använda drönare, en obemannad luftfarkost, har blivit allt populärare och strax före jul slog Kammarrätten i Jönköping fast att drönare omfattas av kameraövervakningslagen vilket skulle innebära att man måste söka tillstånd hos länsstyrelsen för att få filma på platser som allmänheten har tillträde till. Men domen är överklagad till Högsta domstolen så ännu är det inte fastlagt vad som gäller för att använda drönare med kamera.

Överklagade

Det var Datainspektionen som tidigare i år överklagade en dom där förvaltningsrätten i Linköping ansåg att en drönare utrustad med kamera inte ska omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen, bland annat med motiveringen att kameran endast kan användas en kort tid i luften och därför inte är uppsatt i lagens mening.

Men Kammarrätten i Jönköping konstaterar både att kameran är att bettrakta som varaktigt uppsatt och att kameran inte kan anses vara manövrerad på plats. "Därmed uppfyller den aktuella kameran samtliga förutsättningar för en tillståndspliktig övervakningskamera enligt KÖL", skriver rätten i sin dom.

Fotograferar hus

Det aktuella fallet som prövats handlar om ett företag som fotograferar till exempel hus, fastigheter, naturområden till webbsidor eller reklam.

– I den här domen är det inte prövat om företaget skulle kunna få tillstånd eller inte för den här verksamheten, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen.

Tillstånd kan ges

Ett tillstånd från länsstyrelsen kan komma att förenas med olika villkor, till exempel från vilken höjd man får fotografera, vilka tider på dygnet, med mera för att undvika att människor kommer med på bild.

– Det kan bli möjligt att ge generellt tillstånd under vissa förutsättningar. För länsstyrelsen gäller det att väga behovet mot integritetsintresset, säger Malin Ricknäs.

När krävs tillstånd?

  • Kartlägga ogräsförekomst i fält: NEJ
  • Säljande film över fastighet inför försäljning: JA
  • Kontrollera föryngring i skogen: TVEKSAMT
  • Kommentar: Allmänheten får enligt allemansrätten inte beträda växande gröda på åker. Men för att inte tillstånd ska krävas måste filmningen begränsas till fälten. Vad gäller planteringar i skog är inte allemansrätten lika glasklar.

Relaterade artiklar

Till toppen