Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 3 juni 2010

Täckdikande bonde slapp företagsbot

Arne Andreae, den täckdikande bonden på Degeberg utanför Lidköping, slapp företagsbot för brott mot områdesskydd. Tingsrätten fann utredningen om de igengrävda dikena alltför knapphändig.

Åklagaren hade yrkat på 30 000 kronor i företagsbot sedan Arne Andreae våren 2007 täckdikat vattensjuk åkermark och grävt igen sammanlagt drygt 600 meter öppna diken. Andreae hade sökt samråd, men inte inväntat länsstyrelsens skriftliga beslut innan arbetet påbörjades.
Tvistefrågan i målet var huruvida de igengrävda dikena omfattades av biotopskyddet. Länsstyrelsen, som anmälde Arne Andreae till åklagarmyndigheten, grundade sin uppfattning på den växtlighet som fanns i dikena.
Skaraborgs tingsrätt i Lidköping menar däremot i sin dom att utredningen som gjorts är alltför knapphändig och ur rättssäkerhetssynpunkt inte räcker för en fällande dom.

Relaterade artiklar

Till toppen