Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Lantbruk 2 september 2015

Uppmaningen: Vaccinera dina tamkaniner nu

En ny virustyp som orsakar kaningulsot har för första gången påvisats hos vilda och tama kaniner i Sverige.

Den nya virustypen har hittats hos sju kaniner från Skåne, Gotlands och Stockholms län. SVA har nu också påvisat detta virus hos en tamkanin från Göteborgsområdet som dött under sommaren.
Den nya virustypen har hittats hos sju kaniner från Skåne, Gotlands och Stockholms län. SVA har nu också påvisat detta virus hos en tamkanin från Göteborgsområdet som dött under sommaren.

Den nya virustypen, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), upptäcktes första gången 2010 i Frankrike och har därefter snabbt spridit sig i Europa.

Analyserat vävnadsprover

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har analyserat sparade vävnadsprover från vildkaniner som dött 2012-2014.

Bland proverna kunde SVA påvisa den nya virustypen hos sju kaniner från Skåne, Gotlands och Stockholms län. SVA har nu också påvisat detta virus hos en tamkanin från Göteborgsområdet som dött under sommaren 2015.

Fynden talar för att den nya typen av kaningulsotvirus kan vara spridd över stora delar av södra Sverige.

Mycket smittsamt

Liksom klassiskt kaningulsotvirus är den nya virustypen mycket smittsamt. Viruset sprids både vid direkt kontakt mellan kaniner och indirekt via smittat foder eller strö, eller via insekter.

I första hand infekteras vilda och tama kaniner, men RHDV2 orsakar också sjukdom hos vissa hararter i södra Europa. Så vitt det är känt smittar den nya virustypen inte andra djurarter, eller människor.

Rekommenderar vaccin

SVA rekommenderar att tama kaniner vaccineras med tillgängligt vaccin mot kaningulsot. Det har begränsad effekt men är det vaccin som finns att tillgå just nu. Tamkaniner ska också hållas undan från vildkaniner.

– Vi försöker fastställa hur spridd den nya virustypen är och ta reda på mer om RHDV2 och den sjukdom detta virus orsakar. Därför ber vi om hjälp från allmänheten med rapporter om sjuka och döda vildkaniner och harar, säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA.

Relaterade artiklar

Till toppen