Unga samlades i Bryssel för säkra livsmedel

Nyligen samlades unga från hela Europa, till konferensen Youth Ag-Summit i Bryssel. Där diskuterades framtidens livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet.

Hundra delegater, mellan 18 och 25 år från 49 länder på konferens i Bryssel.
Hundra delegater, mellan 18 och 25 år från 49 länder på konferens i Bryssel. FOTO: YOUTH AGRICULTURAL SUMMIT

Ebba Engström, med rötter i det svenska lantbruket, var en av två deltagare från Sverige.

– Just nu läser jag en magisterutbildning i Development, Technology och Innovation Policy på University College London, säger hon.

Vad vill du göra när du blir färdig med utbildningen?

– Jag skulle helst vilja jobba med politik och då strategier inom livsmedelssäkerhet och utveckling. Framför allt genetiskt modifierade grödor, ny teknik inom jordbrukssektorn samt jordbruk inom urbaniserade samhällen. På sikt vill jag gärna jobba internationellt, som inom FAO eller andra FN-organ.

Vad kunde du bidra med på konferensen?

– Det jag tog med mig var först och främst en stark bakgrund inom bioteknik och den forskning som bidrar till att etablera livsmedelssäkerhet, säger Ebba Engström som också hade nytta av sin utbildning och sitt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt granska det som lärdes ut.

– Jag kunde bidra med att analysera och konstruktivt ifrågasätta den information som gavs, framför allt när det diskuterades kring hållbar utveckling.

Vad hade du för förväntningar på konferensen och blev det som du trodde?

– Konferensen överskred mina förväntningar. Energin var fantastisk och det var otroligt bra organiserat, framförallt var det deltagarna som var höjdpunkten. Alla deltagare, medhjälpare och talare var ambitiösa, innovativa och stöttande människor. Vem man än pratade med blev man inspirerad av och det som de gör på hemmaplan.

Ebba Engström hade önskat mera diskussioner.

– Delvis var jag lite besviken på att det inte var en mer öppen debatt mellan deltagarna, säger hon.

I stället fick man i olika grupper komma på lösningar på problem inom livsmedelssäkerheten.

– Det hela verkade ha tillkommit med kort varsel och var inte särskilt produktivt.

En av höjdpunkterna var att man fick möjlighet att själv tala.

– Att få tala inför alla konferensdeltagare var något som jag hade sett fram emot. Och återkopplingen jag fick var grym. Att ta plats är viktigt och jag ville verkligen förmedla det till alla där, i synnerhet till alla kvinnliga deltagare och visa att det är okej att göra det.

– Totalt sett var konferensen något av det roligaste och mest berikande jag har varit med om, säger Ebba Engström.

Youth Agricultural Summit

Hundra delegater, mellan 18 och 25 år från 49 länder, valdes ut för att delta i konferensen.

De valdes ut efter en uppsatstävling om sitt intresse och engagemang i jordbruk, internationell utveckling, miljöansvar, livsmedelssäkerhet, bioteknologi, och lantbruk.