Ungdomar vill jaga vildsvin

Den gångna helgen arrangerade Sveaskog vildsvinsjakt för ungdomar i Skåne. Man fick många fler anmälningar än platser.