Uppstart pressar Billerud Korsnäs resultat

Billerud Korsnäs redovisar minskad omsättning och kraftigt försämrat resultat för tredje kvartalet i år. Orsaken är främst den nya kartongmaskinen i Gruvön.

Billerud Korsnäs anläggning i Gruvön.
Billerud Korsnäs anläggning i Gruvön. FOTO: BILLERUD KORSNÄS

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet minskade med 4 procent till 5 833 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 6 054 miljoner för samma period 2018. Rörelseresultatet för tredje kvartalet stannade på 149 miljoner kronor. En kraftig minskning, jämfört med kvartal tre förra året när rörelseresultatet blev 513 miljoner.

Uppstartseffekter

I rapporten för det tredje kvartalet 2019 skriver Billerud Korsnäs att intäkter och resultat påverkas kortsiktigt av uppstartseffekterna av den nya kartongmaskinen KM7 i Gruvön, med en negativ effekt på försäljningstillväxten jämfört med motsvarande period förra året. Men på lång sikt tror Billerud Korsnäs att den nya kartongmaskinen ska ge stora fördelar.

”I många år framöver kommer KM7-investeringen i Gruvön ge Billerud Korsnäs en plattform för tillväxt inom attraktiva och stadigt växande segment. När maskinen är helt upprampad 2023 förväntas den producera 550 000 ton årligen.”, skriver Petra Einarsson, VD och koncernchef, i rapporten.

Redovisar försäljning

I rapporten redovisas också försäljningen av majoritetsposten i Bergvik Skog Öst. Den transaktionen gav ett positivt kassaflöde på 7,6 miljarder kronor och en realisationsvinst om 5,6 miljarder.