Utbyggnad av bredband står still - trots miljardbidrag

Bidraget skulle stötta fiberutbyggnaden på landsbygden men hittills har bara en bråkdel av pengarna betalats ut. I dagsläget är det dessutom oklart om projekten kommer att färdigställas.

"Senast 2023 måste de vara klara annars riskerar 100-tals miljoner att gå tillbaka till Bryssel", säger Tommy Nilsson, projektledare på Byanätforum.
"Senast 2023 måste de vara klara annars riskerar 100-tals miljoner att gå tillbaka till Bryssel", säger Tommy Nilsson, projektledare på Byanätforum. FOTO: MOSTPHOTOS

Regeringen har avsatt totalt 4,25 miljarder kronor till det så kallade bredbandsstödet. Syftet var att stötta fiberutbyggnaden på landsbygden där en utbyggnad inte kunde drivas av marknadskrafter.

Men hittills har endast 30 procent av bidragen betalats ut och en granskning av siffrorna visar att de företag som fått störst summor beviljade endast lyckats färdigställa en mindre del av projekten. 

Lång process

Av de nästan 800 miljoner kronor som IP-only beviljats i stöd hade i början av november endast 122 miljoner kronor betalats ut, det vill säga cirka 15,6 procent.

– Vår ambition att genomföra de projekt som vi blivit beviljade bidrag för och just nu väntar vi på utbetalning av ytterligare 83 miljoner som vi ansökt om. Men det är en lång process att få bidrag utbetalade, vilket gör att det blir en eftersläpning när man tittar på siffrorna, säger Niclas Karnhill, presschef för IP-only.

Betalas inte ut

För Telias två bolag Zitius och Skanova ser det ännu sämre ut. Av de totalt över 600 miljoner kronor som de beviljats i stöd har endast 21 miljoner kronor betalats ut, det vill säga knappt 3,5 procent.

– Att pengarna inte betalts ut ännu beror på en kombination av att vi inte har byggt klart och att det är en relativt komplicerad process när man ska återkoppla till Länsstyrelserna. Det tar sin tid, säger Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia.

Behöver få ihop kalkylerna

Men Inger Gunterberg kan i dagsläget inte svara på hur stor andel av de projekt som Telia fått beviljat bidrag för som kommer att färdigställas.

– Det gäller merparten. Men sedan kan det visa sig att när vi varit där och haft våra säljkampanjer att vi inte kommer upp i de antal som vi behöver för att få ihop kalkylerna för att kunna bygga.

Ni söker alltså de här bidragen innan ni vet om ni kommer att kunna bygga där?

– Ja, jo det är ofta en parallell process. Men det är vår ambition att vi ska bygga där, säger Inger Gunterberg.

Ser inget skäl till oro

Trots den stora diskrepansen mellan sökta bidrag och utbetalda bidrag ser Håkan Hylén, samordnare på Jordbruksverket, inget skäl till oro.

– Det är ju stora infrastrukturprojekt och med tanken på problemen med tillstånd från Trafikverket och avtal med markägare finns det trösklar att ta sig över. Men vi pratar ändå om branschorganisationer som vet vad de gör och vi hoppas att branschen ska kunna reda ut det, säger Håkan Hylén. 

Bolag låser pengar

En av dem som oroar sig är däremot Tommy Nilsson, projektledare för Byanätsforum.  Han är mycket kritisk till hur Telia och IP-only låst upp stora delar av bredbandsbidragen för tänkta projekt som sedan inte ros i hamn. 

– I dagsläget har företag som Telia och IP-only mutat in hela byar och därmed hindrat andra från att ta del av pengarna där. Men senast 2023 måste de vara klara annars riskerar 100-tals miljoner att gå tillbaka till Bryssel, säger Tommy Nilsson.

Risk att bidrag förfaller

Om någon annan ska hinna få del av pengarna är det bråttom. Senast i december 2020 ska bidragsansökningarna vara inne. Det innebär att om Tommy Nilssons oro är befogad så måste mycket ske inom loppet av bara ett år. Först ska bolagen meddela att de inte kommer att bygga där de tidigare sagt. Sedan ska bygden hinna gå ihop och dra igång en ny projektering.

– I vanliga fall tar det några år, så det är stor risk att man inte hinner få ut pengarna och att stöden förfaller, säger Tommy Nilsson. 

Fakta: Så mycket bidrag har de fem största aktörerna fått beviljat

Så går det med fiberutbyggnaden

Enligt post och telestyrelsens senaste uppföljning av regeringens bredbandsstrategi är prognosen att endast 85-88 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till bredband om minst 100/Mbit 2020. Detta är en betydligt längre andel än de 95% som regeringen siktade på när Bredbandstrategin antogs 2016.

Så stor andel av marknaden har Telia och IP-only

Enligt uppgifter från företagen själva har Telia idag avtal med 1,8 miljoner fiberkunder medan IP-Only har 200 000 anslutna kunder och avtal med ytterligare 40 000 kunder som ännu inte är anslutna. 

LEDARE: Landsbygden halkar efter utan 5G-tekniken

LÄS MER: Grannens bredbandsdragning förstörde åkermarken