Utländska förare stärker upp virkesleveranserna

Hårt snöväder gör att många skogsbolag har problem att få ut timmer ur skogarna. SCA stärker nu upp virkesleveranserna genom att ta in utländska förare.

FOTO: IBL

Den hårda vintern har försvårat för trä- och skogsindustrin att hantera leveranserna. När våren kommer blir vägarna snabbt ofarbara. Samtidigt är efterfrågan på timmer rekordhög. Därför måste så mycket timmer som möjligt hämtas från skogarna. Samtidigt råder det brist på timmerbilar som kan köra. SCA löser det problemet genom att ta in utländska förare, bland annat från Finland och Estland.

Förutsåg ökat behov

Redan under hösten förutsåg SCA ett ökat behov av transportresurser. Efter en upphandling kontrakterade företaget ett femtontal finska och estländska bilar som nu ska köra under större delen av 2018.

– Många av dem kom på plats under hösten och vi inväntar den sista inom kort. Bilarna kör för svenska bolag, och på svenska villkor. Erbjudandet gick även till våra svenska åkerier, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA, till Land Skogsbruk.

Gör ett bra jobb

Han säger att bilarna gör ett bra jobb. Då SCA:s fordonsdatorsystem är flerspråkigt och webbaserat kan förarna enkelt komma in i företagets ordinarie arbetsflöden.

– Eftersom förarna är här relativt tillfälligt är de också en flexibel resurs att snabbt flytta dit vi har behoven. Det gör att våra svenska ordinarie förare i större utsträckning kan få komma hem till familjen på kvällen, säger Björn Lyngfelt.

Senast under stormarna

Senast SCA engagerade utländska bilar i större utsträckning var under de hårda stormarna för fem år sedan, 2013-2014.

– SCA vill naturligtvis få ner sitt virkeslager från skogen, och bilarna räcker helt enkelt inte till, säger Christel Tjomsland, som kör timmerbil för Fermgruppen, till Sveriges Radio P4 Västernorrland.

LÄS OCKSÅ: Domsjö: Fortsatt snötungt för skogsindustrin