Utredningen om äganderätten får inte dröja

undefined

Knut Persson skriver ledare i Land Skogsbruk.
Knut Persson skriver ledare i Land Skogsbruk. FOTO: MOSTPHOTOS/PRIVAT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

All politik har sedan drygt två månader handlat om coronapandemin och dess följder. Det är självklart eftersom människor dör, företag går omkull och allt fler blir arbetslösa. Följderna av coronaviruset kommer att påverka samhället och politiken under många år. Nya frågor blir viktigare och vi får delvis en ny agenda.

Men det får inte betyda att de gamla frågorna helt glöms bort. Skogspolitiken är ett område där grunden lagts för viktiga och nödvändiga förändringar. För landsbygdsdelen i centern var framgångarna i skogspolitiken ett viktigt skäl till att man gick in i samarbetet med regeringen.

Avtalet innebär bland annat att äganderätten ska stärkas och att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. För att lägga grunden till förändringarna tillsatte regeringen förra sommaren en utredning som enligt sina direktiv ska vara klar redan den 1 juli i år.

Eftersom arbetet inte kom i gång förrän under hösten är det kort tid för att föreslå stora förändringar inom ett område med stora konflikter. Utredningen har därför begärt att få arbeta ytterligare ett år, men när det här ges skrivs har regeringen ännu inte gett något besked. Man får anta att utredningen fått någon sorts underhandsbesked för det är en stor skillnad om man ska vara klar om en månad eller om drygt ett år.

Ledaren i förra veckan visade att efter hand som tiden går blir allt fler utsatta för rättsövergrepp. Den tog upp ett fall där en fastighet i praktiken blivit omöjlig att sälja efter en nyckelbiotopsinventering. Så det är bråttom att göra förändringar, samtidigt är det ändå viktigast att utredningens förslag blir bra.

Politiskt är det avgörande att den nya inriktningen av politiken läggs fast under den här mandatperioden. Om utredningen blir klar först nästa sommar är det bara ett år till nästa riksdagsval. Under den här tiden kommer den offentliga diskussionen att ta fart, det ska ges tid för en omfattande remissomgång och partierna ska till slut förhandla fram en ny lagstiftning.

Det är inte en bra idé att den avgörande riksdagsbehandlingen är på våren innan ett riksdagsval när konflikterna mellan partierna brukar bli större. Utredningen kan därför inte få ett ytterligare ett helt år, en rimlig kompromiss skulle kunna vara att förlänga tiden fram till slutet av året.

LÄS MER: Knut Persson: ”Vildsvinens framfart i skogen allt mer besvärande”