Utredningstiden om djurhälsa förlängs

Utredningen om en ny svensk lag om hur djurhållare ska förebygga och förhindra spridningen av sjukdomar, ges ytterligare åtta månader att redovisa sitt förslag för regeringen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) ger åtta månaders respit till utredningen om djurhälsa.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) ger åtta månaders respit till utredningen om djurhälsa. FOTO: STINA STJERNKVIST/TT

Vid årsskiftet skulle djurhälsoutredningen ha redovisat sitt uppdrag till regeringen, men deadline sätts nu i stället till den 31 augusti 2020.

I uppdraget ligger att anpassa de fem lagar som i dag finns, till en ny och enklare lag som är anpassad till EU:s nya djurhälsoförordning som träder i kraft i april 2021.

Svenska bönder ligger väl till

Landsbygdsminister Jennie Nilsson konstaterar i en kommentar till Land Lantbruk att Sverige överlag har friska djur. Och detta bland annat tack var det framgångsrika smittskyddsarbete som bedrivits av djurbönderna själva.

– Vi har ju haft en tradition i Sverige att jobba väldigt väl med de här frågorna, inte minst på frivillig basis av bönderna själva. De har insett värdet av att vara både framsynta och duktiga på det här området.

PRRS och paratuberkulos

Ur svenskt perspektiv är det i samband med anpassningen till EU-lagstiftningen viktigt att få till bra system för nationell hantering av paratuberkulos och svinsjukdomen PRRS, framhåller Jennie Nilsson också.

– Detta ville vi ha undantag för redan då förordningen förhandlades i Bryssel, men det fick vi inte. Och nu är vi väldigt angelägna om att kunna hitta bra nationella system, säger Jennie Nilsson.

Ett arbete kring detta har initierats av Jordbruksverket.

– Detta arbete är viktigt och regeringen följer det med intresse, säger Jennie Nilsson.

LÄS MER: Svensk anpassning till EUs nya djurhälsolag.