Utveckling av lantbruket ger fred och mätta magar

En storsatsning på innovationer inom lantbruket behövs för att mätta världens ökande befolkning och för att undvika fler krig och kriser. Det skriver forskaren Per Fankelius i medicinska tidskriften The Lancet.

Lantbrukets utveckling är en grundbult för fred och frihet, skriver Per Frankelius, forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet, och processledare för Agtech 2030.
Lantbrukets utveckling är en grundbult för fred och frihet, skriver Per Frankelius, forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet, och processledare för Agtech 2030. FOTO: PRIVAT

Per Frankelius är forskare i företagsekonomi vid Linköpings universitet och processledare för Agtech 2030. Han konstaterar i en litteraturstudie av de teorier som finns kring varför krig startar, att orsakerna i grunden varken handlar om religion eller tillgång till vapen. Istället handlar det främst om brist på livsviktiga resurser som energi, vatten och mat.

Svåra utmaningar väntar

Enligt FN:s beräkningar krävs en rejäl ökning av lantbruksprodukter fram till år 2050 då världens befolkning förväntas uppgå till 9,6 miljarder människor, och det gäller såväl produktion av kött som av spannmål. Förutom befolkningsökningen tillkommer även markförstöring och klimatförändringar som gör utmaningarna ännu svårare.

"Marken under hot"

– I ljuset av att stora delar av världen nu ändrar sina matvanor kommer det ställa ohyggliga krav på världens förmåga att möta matbehoven i framtiden. Jordbruksmarken är ju ständigt under hot på många håll och kan dessutom svårligen expanderas. Frågan är om de utvecklingsinsatser som använts under senaste 100 åren kommer räcka för att möta de kommande behoven, säger Per Frankelius.

Sverige kan ta täten

I artikeln i The Lancet förespråkar han en kraftfull satsning på innovationer i lantbruket över hela världen, och att dessa idéer och uppfinningar även sprids till världens fattigaste länder. Där kan Sverige ta en tätposition, menar Per Frankelius.

– I Sverige och särskilt i vår närregion finns en bra grund för innovation och utveckling med flera innovativa företag och produkter som exempelvis nya fjädringssystem på slåtterkrossar, kranar för snabbare lastning av utsäde till såmaskiner eller kamerabaserade radföljningssystem. Inte minst robotar för precisionsodling hör till listan på intressanta innovationer.

Lantbrukets roll måste omvärderas

För att flytta fokus behövs en kraftfull omvärdering av lantbrukets roll i samhällsdebatten.

– En tydlig trend är att allt fler betraktar lantbruket som en miljöbov. Exempelvis har köttdjur och dess producenter anklagats som varande ett hot mot klimatet. Sällan nämns djurhållningens betydelse när det gäller tillgången till naturgödsel och därmed tillskott av organiskt material på jordarna.

– Samma aktörer argumenterar både för en minskad köttkonsumtion och en ökad ekologisk produktion. Den ekvationen är knepig just på grund av naturgödselns viktiga roll för den ekologiska odlingen, säger han.