”Våga stå upp mot elbolagen”

Ulf Nohrlander vägrade låta elbolaget fälla sju träd intill en kraftledning som går över hans tomt. Resultatet blev en nästan fyra år lång rättsprocess. Till sist vann han i Hovrätten.

Nu vill Ulf Nohrlander uppmuntra andra markägare att stå upp mot elbolag som tar tillträde till deras mark för givet.

– Ofta, som i mitt fall, finns inga servitut eller ledningsrättsavtal som ger dem den rätten. Och vill de ha ett avtal med markägaren får de ju betala för sig, säger han.

Allt började en sommardag 2010, kort efter att han hade ärvt den aktuella fastigheten av sin bortgångna sambo. Tre män från Elverket Vallentuna AB stegade då in på tomten som ligger nära Kårsta några mil norr om Stockholm. Syftet var att fälla ett antal träd intill en högspänningsledning på tomten.

– De hade inte aviserat sin ankomst och de knackade inte på heller. Jag bad dem att visa papper som styrker att de får fälla träd, men de sa att de inte var skyldiga att göra det. Då skickade jag i väg dem och ringde till Lantmäteriet. Jag fick veta att det varken finns servitut eller ledningsrättsavtal på fastigheten, säger Ulf Nohrlander. Efter en del mejlkonversation med Elverket Vallentuna fick Ulf Nohrlander, i februari 2011, ett brev från bolagets advokat. I brevet hänvisades till att den som får elström levererat till sin fastighet måste låta nätägaren hålla ledningen fri från störande träd.

– Men strömmen in till mitt hus kommer från en annan ledning på tomten, inte den som vi tvistade om. Därmed kunde de inte hänvisa till den regeln, vilket Hovrätten senare insåg, säger Ulf Nohrlander.

Trots det vände sig Elverket Vallentuna till Kronofogden och begärde handräckning för att kunna genomföra röjningsarbetet. Men Kronofogden tyckte att ärendet var för komplicerat. Istället hamnade det i tingsrätten som gick helt på Elverkets linje.

– Innan dess förhandlade jag med Elverket via min advokat. För mig var det okej att de tog ner träd mot att de lade dem på min vedbacke. När de inte gick med på det bad jag dem att kapa träden i tvåmeterslängder så att jag i alla fall kunde hantera dem själv. Men de vägrade, säger Ulf Nohrlander.

Efter hovrättsdomen, som gav Ulf Nohrlander rätt, anser han att det är upp till Elverket Vallentuna AB att lösa problemet.

– De kan ju söka ledningsrättsavtal, men ett sådant avtal sänker ju värdet på min fastighet och det vill jag ju få ekonomisk kompensation för, säger Ulf Nohrlander.

Elverket Vallentuna AB överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen som dock inte beviljade prövningsrätt.

Enligt Anders Östlund, nätchef på Elverket Vallentuna AB, saknas ofta ledningsrättsavtal för äldre kraftledningar. Hans säger att det finns en branschpraxis för hur man hanterar kraftledningsröjningar, en praxis som även följs av Elverket Vallentuna. Det innebär bland annat aviserad ankomst genom skriftliga utskick. Hur det gick till i Ulf Nohrlanders fall vet han inte.

– Antingen har vi missat att göra utskicket eller så ha han missat att läsa det, jag vet inte.

Anders Östlund säger att Elverket Vallentuna tänker söka ledningsrättsavtal för den sträcka som berör Ulf Nohrlanders fastighet.