Vår livsmedelsberedskap är inte god

Ett land som tagit livsmedelsförsörjningen på allvar är Ryssland. Landet har som målsättning att bli självförsörjande på livsmedel och nu har de uppnått det gällande spannmål, kött och potatis. Sverige har inte varit lika framsynt, skriver Palle Borgström.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF.
Palle Borgström, förbundsordförande LRF. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sällan har omvärlden gjort sig så påmind hemma på gården såsom nu. Jag tänker på kostnadskrisen som gör sig påtaglig nu i bokföringstider. Prisökningarna på insatsvaror är allvarliga och slår skoningslöst mot lönsamheten.

Men jag tänker också på säkerhetsläget. Rysslands aggressioner mot Ukraina påverkar både samhällsdebatten och säkerhetsläget, men också våra näringar. Försvarsmakten har förstärkt sin beredskap och soldater patrullerar på Gotland. Retoriken ifrån flera världsledare ekar från en annan, mycket kallare, tid.

Det finns andra som är bättre lämpade att analysera det säkerhetspolitiska läget än jag. Men det var med stor behållning som jag tog del av flera bedömares analyser under den årliga Folk och Försvar-konferensen i början av året. Budskapet var tydligt, det säkerhetspolitiska läget i vår del av världen har försämrats.

Situationen leder till eftertanke och vi kan konstatera att Sverige har varit naivt i livsmedelsfrågan. Ett av LRFs starkaste argument till livsmedelsstrategin var beredskapsbehovet. Sverige måste höja sin försörjningsförmåga, både i vardag och kris. Vi är sårbara både vad gäller import av livsmedel och insatsvaror till jordbruket.

När överbefälhavare Micael Bydén var huvudtalare på LRFs riksförbundsstämma förra året så underströk han den avgörande betydelsen av livsmedelsförsörjningen i händelse av kris. Han talade till och med om försörjningssäkerhet.

Ett land som tagit livsmedelsförsörjningen på allvar är Ryssland. Landet har som målsättning att bli självförsörjande på livsmedel och nu har de uppnått det gällande spannmål, kött och potatis. Ryssland är dessutom en stor producent av energi och de höga energipriserna gynnar landets ekonomi. Båda dessa faktorer är en förutsättning för Rysslands aggressioner. Att vara självförsörjande på mat och energi gör ett land uthålligt.

Sverige har inte varit lika framsynt. Vår försörjningsförmåga riskerar att byggas bort till förmån för kommunala logistikcentrum eller tillåts bökas sönder av vildsvin på åkrarna. Eller knäckas av den pågående kostnadskrisen.

Krispolitik slår undan all annan politik. Det har vi sett under pandemin. Låt den nya krismedvetenheten leda till en starkare jordbrukspolitik, där vi tillsammans kan stärka vår försörjningsförmåga, både i vardag och kris.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Stora förändringar väntar lantbruket