Våra gröna näringar är mer hållbara än ryktet

Visst påverkar matproduktion klimatutsläppen. Men den kan även till exempel fånga och lagra koldioxid från atmosfären. Det saknas en helhetssyn i klimatdebatten, skriver Lena Johansson i veckans ledare.

Lena Johansson.
Lena Johansson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

De gröna näringarna får ta mycket stryk i klimatdebatten. "Jordbrukssektorn är den största enskilda källan till utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan", står det till exempel på Naturvårdsverkets webbsida. Och det är sant att matproduktionen påverkar klimatutsläppen. Det gör all mänsklig aktivitet.

Men de gröna näringarna är också en förutsättning för att motverka klimatförändringarna. De är de enda som kan fånga och lagra koldioxid från atmosfären och samtidigt leverera livsmedel, förnybar energi, nya material och kemikalier.

Ett problem är att när det refereras till jord- och skogsbrukets klimatpåverkan är det ofta ur ett globalt perspektiv. Och även om det finns mer att göra är svenskt jordbruk och matproduktion redan bland världens mest hållbara. Framför allt när det gäller klimatutsläpp från djuruppfödningen. Det har flera gånger intygats av auktoriteter på området, till exempel miljöprofessorn Johan Rockström.

Jordbrukssektorn i Sverige stod för ett par år sedan för 13 procent av de totala utsläppen - huvudsakligen metangas från djurens matsmältning och lustgas från jordbruksmark. På knappt 30 år har utsläppen minskat med 10 procent - bland annat på grund av minskad djurhållning och minskad användning av mineralgödsel.

Men det som ofta saknas i klimatdebatten är en helhetssyn. Politiker och andra debattörer söker enkla och snabba lösningar och inte alltför sällan även billiga PR-poäng. Därför väljer de bort kött och förordar ekologiskt. Ensidiga lösningar som i värsta fall kan få en motsatt effekt. Det är nämligen inte säkert att importerade bönor ger mindre klimatutsläpp än en lokalproducerad biff och ekologiska livsmedel är inte per definition bättre för klimatet än konventionellt producerad mat.

Jord- och skogsbruket har allt att vinna på att klimatförändringarna hejdas. Dessa företagare är nämligen de som drabbas värst av torka, skyfall, stormar och bränder. Som har intresse av att bedriva en långsiktigt hållbar produktion till förmån för nästa generation, och som måste vårda sina jordar och djur för att bli lönsamma i ett längre perspektiv.

De gröna näringarna i Sverige är betydligt mer hållbara än sitt rykte. Det är hög tid att sticka ut hakan och tydligt visa det.

Lena Johansson

politisk chefredaktör