Värme från skogen populär bränslekälla

El och olja bör ersättas med svensk skogsråvara som energikällor för uppvärmning av hem, anser 8 av 10 svenskar, enligt en Sifoundersökning.

FOTO: SCANDBIO

Enligt en Sifoundersökning, beställd av bioenergiföretaget Scandbio, vill 80 procent av tusen utfrågade svenskar ersätta el och olja med restprodukter från svensk skog för att värma bostäder.

Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen, betonar Scanbios vd Peter Granborn.

– Det är en långsiktigt hållbar energilösning för villaägare, lägenhetsinnehavare och fjärrvärmeverk, säger han i ett pressmeddelande.

Slipper effekttoppar

Biovärme innebär också att elproducenterna slipper effekttoppar med exempelvis el under de dagar då användningen av el är extra hög, exempelvis vid stark kyla, betonar han.

Enligt Scandbio finns en oanvänd potential då 75 procent av tillväxten avverkas.

LÄS OCKSÅ: Skogsrester kan bli framtidens flygbränsle