”Värst är att vänta och inte veta”

Stockholms stads besked om vad som ska hända med Åva gård dess arrendatorer dröjer. De har nu skickat kor till slakt och bygger om på egen bekostnad i ladugården för att kunna behålla 50 mjölkkor tills vidare.

Malin Östlingsson med dottern Alva. Bilden är från ett tidigare tillfälle.
Malin Östlingsson med dottern Alva. Bilden är från ett tidigare tillfälle. FOTO: URBAN BRADHE

Fredrik Segerberg och Malin Östlingsson har arrenderat Åva gård i Österhaninge av Stockholms stad sedan 2006. För fem år sedan uppmärksammade paret fastighetsägaren på att ladugårdsbyggnaderna inte levde upp till djurskyddskraven efter en lagändring.

Slaktat 19 kor

De fick senare ett föreläggande av länsstyrelsen om att bristerna skulle vara åtgärdade den 1 oktober i år. Men fastighetsägaren Stockholms stad har inte agerat och därför försöker arrendatorerna lösa problemet själva.

– Vi har slaktat 19 kor och gör en mindre ombyggnad där vi förlänger båsen. Då får vi in ungdjur på koplatser, för vi har brister även i ungdjursladugården, säger Fredrik Segerberg.

Totalt behöver antalet djur minskas med en tredjedel för att de ska kunna hållas på ett sätt som lever upp till djurskyddsreglerna. För att hålla nere kostnaderna för ombyggnationen gör familjen den själv med hjälp från släkt och vänner.

Politiskt beslut om försäljning

Fredrik Segerberg och Malin Östlingsson har levt i tron att Stockholms stad ville investera i en ny ladugård, men i våras fick de veta att Stockholms stad utreder en försäljning av gården och att då lösa ut arrendatorerna.

Läs mer: Har Stockholm inte råd att behålla sin mjölkgård?

– Vi hade gjort ritningar över nytt djurstall och de hade meddelat att investeringen låg med i budgeten 2018-2019, den skulle bara bli godkänd. Sedan började det ta tid. Vi väntade och undrade och hade djurskyddskontroll. Sedan kom ett annat besked om det hade blivit ett politiskt beslut om att utreda en försäljning av Åva-området och Åva gård. Sedan dess har det varit ovisst.

Bortfall ekonomiskt

Fredrik Segerberg räknar med att det minskade antalet kor leder till ett ekonomiskt bortfall på 20 000 kronor i nettointäkt i månaden. Ytterligare förluster kommer av att korna, som har ett högre värde som livdjur, istället måste slaktas på grund av att det inte finns någon efterfrågan på djur efter årets torka. Arrendatorerna utgår ifrån att de kommer att få ersättning för uteblivna intäkter av fastighetsägaren.

Det värsta är att vänta och inte veta, den här ovissheten, säger Fredrik Segerberg. Bilden är från ett tidigare tillfälle.
Det värsta är att vänta och inte veta, den här ovissheten, säger Fredrik Segerberg. Bilden är från ett tidigare tillfälle. FOTO: URBAN BRADHE

Med ett lägre koantal blir driften också mindre effektiv. Mjölkroboten på gården har en kapacitet för 70 kor. En annan bieffekt är att djuren kan bli för få för att sköta naturbetesmarkerna vilket också kan innebära ett förlorat miljöstöd för arrendatorerna.

Framtiden beror på beskedet

De har blivit lovade ett besked om gårdens framtid nu i oktober. Fredrik Segerberg ser några olika framtidsscenarier.

– Vi skulle kunna vara kvar med färre kor och ersättning för utebliven intäkt från markägaren, välja att sluta som bönder helt och hållet, vara kvar på gården utan djurhållning eller byta gård. Det beror på det ekonomiska erbjudandet från Stockholms stad.

Läs mer: Stockholms stad vill stänga Åva gård

"Vi mår inte alls bra"

Hela processen har varit tärande för familjen. Fredrik har velat vara mjölkbonde sedan barnsben.

– Vi mår inte bra alls, så är det. Jag har fått hjälp från LRF:s omsorgsgrupp. För ett par veckor sedan kom det - man känner att man inte orkar mer.