Växterna dominerar livet på jorden

Den mänskliga biomassan är utgör bara bråkdel av livet på jorden. Växter är helt dominerande med 80 procent av biomassan, visar en forskningsstudie.

FOTO: ISTOCK

Lagom till den biologiska mångfaldens dag, idag den 22 maj, släpper forskare en vetenskaplig studie över vikten av allt liv på jorden. Den visar att växter med bred marginal är jordens verkliga tungviktare med mer än 80 procent av jordens totala kolbaserade biomassa. Därefter kommer bakterier och svampar på plats två och tre. Bakterier utgör cirka 13 procent, medan svampar utgör 2 procent.

550 miljarder ton liv

Den samlade kolbiomassan av allt liv uppskattas till 550 miljarder ton, vilket innefattar växter, svampar, djur, bakterier och andra domäner. Enbart växterna väger 450 miljarder ton, medan djuren tillsammans endast väger 7 miljarder ton, visar studien som publicerades igår i Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Uppskattningarna är inte exakta, de verkliga siffrorna kan vara något högre eller lägre. Men de ger en känsla för proportionerna, säger den ledande forskaren bakom studien, Ron Milo, i en kommentar.

Reducerats till hälften

Människan är i sammanhanget en lättviktare, med endast 60 miljoner ton biomassa, men är samtidigt den organism som under senare tid har påverkat det övriga livet mest. Enligt studien har människan, sedan de tidigaste civilisationerna, reducerat växternas vikt med hälften och samtliga däggdjur med 85 procent, mätt i total vikt.

Idag väger nötboskap och grisar 14 gånger med än alla vilda djur tillsammans. Vikten för tamdjuren ligger på cirka 100 miljoner ton och för vilda djur på cirka 7 miljoner ton. Och kycklingarna väger tillsammans tre gånger mer än alla vilda fåglar.

Endast kolbaserade material

I studien har tidigare forskning aveende biomassan för olika typer av liv kombinerats och bearbetats med hänsyn till klimat, geografi och andra miljöfaktorer, till en slutlig sammanställning för allt liv på jorden. Därefter har vatten eliminerats ur siffrorna, som endast tar hänsyn till kolbaserade organiska material för att göra det möjligt att jämföra olika arter. En människa består exempelvis till två tredjedelar vatten och en sjättedel kol.

LÄS OCKSÅ: Ny kunskap kan ge bättre sätt att förädla växter och djur

FAKTA: Så mycket väger livet på jorden

Kolbaserat biomassa, gigaton

1. Växter 450

2. Bakterier 70

3. Svampar 12

4. Arkéer 7

5. Protister 4

6. Djur 2

7. Virus 0,2

Total vikt för allt liv: 550 miljarder ton.

Källa: The biomass distribution on Earth