Växtskydda inte sprutspåren

Anpassade munstyckstyckskombinationer över sprutspåren skulle kunna växtskydda grödan korrekt utan att spruta i sprutspåren.

Julius Kühninstitutet vill växtskydda grödan rätt utan att öda preparat på sprutspåren.
Julius Kühninstitutet vill växtskydda grödan rätt utan att öda preparat på sprutspåren. FOTO: W.G. HOOGTERP

I sprutspåren växer knappt ens ogräs, alltså behövs mindre växtskydd där.

Med 24 meters arbetsbredd och 480 millimeters däck kan det teoretiskt spara fyra procent preparat. Men vätskefördelningen i grödan intill sprutspåren får inte försämras.

Därför utvecklar det tyska forskningsinstitutet Julius Kühn i samarbete med Horsch en teknik som bibehåller god vätskefördelning över grödan samtidigt som man inte sprutar i körspåren. Det kan man uppnå med en anpassad munstyckskombination över körspåren.

I sommar ska institutet testa en sådan särskild till- och frånkopplingsbar sprutspårsbehandlare.

LÄS MER: Luft ger jämnare vätskefördelning (LRF Premium)