Vi behöver utveckla skogsbruksmetoderna

Lyssnar man till miljö- och klimatrörelsen är deras lösningar i princip alltid att vi på olika sätt ska producera mindre. Min övertygelse är att det inte är där lösningarna finns, skriver Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi befinner oss i en brytningstid, där de förutsättningar vi levt med under lång tid kommer att förändras. De två megafrågorna, klimat och biologisk mångfald, berör oss skogsägare i grunden. Klimatfrågan handlar ju till största delen om hur vi kan se till så att kolet, oljan och naturgasen kan stanna kvar i backen, men att vi även utan dessa resurser får ett bra liv. Mer än 80 procent av världens energi kommer från dessa källor och en enorm mängd av det råmaterial vi använder som byggmaterial, klä oss eller många andra produkter härstammar därifrån.

När vi tar del av rapporter om hur omställningen ska ske kan vi klart konstatera att utan den gröna kolatomen som produceras i jord och skog kommer vi inte att lyckas. Det framkommer tydligt i Fossilfritt Sveriges arbete, men även till exempel företaget Material Economics har gjort ett antal intressanta studier som klart visar att det kommer att finnas ett stort behov av hög biologisk produktion.

Lyssnar man till miljö- och klimatrörelsen är deras lösningar i princip alltid att vi på olika sätt ska producera mindre. Vi ska inte använda växtförädling, låsa in stora arealer för icke brukande och så vidare. Min övertygelse är att det inte är där lösningarna finns, men det är oerhört viktigt att vi från skogsbruket också är ödmjuka och förstår den oro som många bär på. Vi måste på ett helt annat sätt än vi gjort hittills visa det arbete vi gör, men också våga ompröva gamla sanningar. Vi behöver utveckla skogsbruksmetoderna för att möta framtidens utmaningar inom klimat och biologisk mångfald, men vi måste samtidigt klara den höga produktionen.

Utöver detta behöver vi en offensiv industri som en bro ut till marknaden, som ständigt förändras. Gösta Edström, Södras förgrundsperson under mer än fyra decennier, sa för mer än 50 år sedan: "För vilket ändamål skogens produkter i framtiden blir använda är i dag obekant. Se till att ni då den dagen kommer inte står tomhänta”.

Detta citat är lika aktuellt idag som för 50 år sedan. Marknaderna ändras ständigt, men med en råvara som är förnyelsebar, återvinningsbar och nedbrytbar finns det möjligheter. Dessutom öppnas nu eventuellt nya affärsmöjligheter inte minst för oss familjeskogsägare när det gäller klimat och biologisk mångfald. Behovet av affärsutveckling och innovation kommer att vara stort, låt oss se till att den utvecklingen kan fortsätta.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.