”Vi ska ta hand om våra medlemmar”

Skogssverige håller andan när SMHI inte ger hopp om regn utan varnar för fortsatt stor brandrisk. I går hade landets skogsägarföreningar och LRF Skogsägarna telefonmöte.

FOTO: ARKIV/IBL

– Läget är ansträngt i hela landet. Det är stora resurser som tas i anspråk, både människor och material. Den extremt stora brandrisken skapar en oro hos många. Det krävs så lite för att en brand ska starta när det är så här torrt, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Störst risk i Dalarna och Gävleborg

Det är i Dalarna och i Gävleborg som de största skogsbränderna pågår just nu och hittills är det norra Sverige och Mellansverige som är hårdast drabbat. Men SMHI varnar för extrem brandrisk i södra Sverige i slutet av veckan och i samband med det har Södra stoppat all avverkning, markberedning och skogsbränslehantering.

LÄS MER: Södra har stoppat all avverkning

Ser framåt mot eftersläckningen

När skogsägardelegationen, det vill säga landets fyra skogsägarföreningar och LRF Skogsägarna, hade telefonmöte i går var syftet dels att dela erfarenheter, framför allt Mellanskogs erfarenheter från branden i Västmanland 2014, men också att tänka ett steg till, vad händer när bränderna är släckta.

– Det mest akuta just nu är att hitta former för att samordna eftersläckningen av de stora bränderna. Vi diskuterar det med regeringskansli, räddningstjänster och andra stora markägare i området. När det blir den här storleken på bränderna är det omöjligt att enskilda ska påbörja ett farligt eftersläckningsarbete, säger Sven-Erik Hammar.

”Vi ska ta hand om våra medlemmar”

En viktig uppgift för föreningarna är att ge drabbade skogsägare möjlighet att träffas.

– Vi ska ta hand om våra medlemmar. LRF och Mellanskog ska så fort som möjligt bjuda in till informationsträffar.

Sven-Erik Hammar besökte brandområdet i Ljusdal i måndags tillsammans med Mellanskogs ordförande Karin Perers.

– Det är imponerande hur civilsamhället ställer upp. Inte minst alla lantbrukare som hjälper till med släckningsarbetet. På ett ställe mötte vi tre traktorer som kom efter varandra med gödseltunnor, säger Sven-Erik Hammar.

LÄS MER: Norrskog ställer in avverkning

LÄS OCKSÅ: Se flygbilderna från bränderna i Ljusdal